Afacerile antreprenoriale din comerţul alimentar au ieşit câştigătoare după primul an de pandemie, cu creşteri de vânzări ce variază de la 10% la peste 20%.

Pandemia de COVID-19, un eveni­ment mon­dial care a dat peste cap în­trea­ga lume, a pro­dus o schim­ba­re şi în co­mer­ţul ali­men­tar local, mai exact a re­adus în prim-plan afa­ce­rile an­tre­pre­no­riale, fie că e vorba de busi­nes­suri spe­cializate, fie de ma­ga­zine de proxi­mi­tate active în comerţul tra­di­ţional.

Aceas­tă schim­bare este cu atât mai sur­prin­ză­toare cu cât vine după 15 ani de declin pentru acest seg­ment care pier­dea anual mii de actori „căzuţi în lupta“ cu ma­ga­zi­nele moderne, operate de giganţi internaţionali.

„Am crescut mult în 2020. Ştiam foarte clar că se va întâmpla asta pentru că noi am fost deschişi în permanenţă şi ştiam şi că bani sunt în piaţă. Oamenii nu au avut anul trecut unde să cheltuie banii decât în zo­na de alimente, cum în con­ce­dii nu au mai mers şi nici alte lucruri nu au fă­cut. Ne-a mers foar­te bine“, spu­ne Ovi­diu Simos De­mos­te­nis, care de­ţine busi­nes­sul Si­mos din jude­ţul Su­ceava îm­pre­ună cu Auri­ca Si­mos, mama sa.

Este această schim­ba­re a com­por­ta­men­tului de con­sum de durată sau trend de mo­ment?

ZF a început o no­uă cam­pa­nie edi­to­rială – Noua realitate. Ce luăm bun din ulti­mul an -, un pro­iect prin care ne propunem să arătam care sunt resursele câstigate în pandemie şi care pot fi maximizate de acum înainte pe fiecare sector din business.

„Trebuie să ne întrebăm dacă această evo­luţie a fost sau nu conjuncturală. Trebuie să vedem ce va fi în 2021. Anul trecut nu aveam marfă cât puteam să vindem, dar cred că lucrurile se aşază în acest an acolo unde erau înainte de pandemie“, spune Ion Şoloman, antreprenorul care deţine împre­ună cu familia sa retailerul Best Market.

De aceeaşi părere este şi Ionel Popa, pro­prietarul businessului Dinatos din Galaţi, care ope­rează un magazin LaDoiPaşi în comuna Băleni. „Dacă ne referim la anul trecut, da, pandemia a influenţat pozitiv vânzările noastre. În 2021 însă, după ce în ianuarie tendinţa de creştere s-a păstrat, înregistrând un plus de 24%, a urmat februarie cu creştere 5%, apoi în martie am avut o scădere de 5 procente. În luna mai am fost exact pe cifrele de anul trecut.“

Dacă ţinem cont de inflaţie, se poate vorbi de o uşoară scădere, explică antreprenorul.

Dar cifrele nu arată rău deoarece creşterea de anul trecut a fost influenţată de restricţiile de circulaţie.

https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2021/05/7rafturi-magazin.jpghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2021/05/7rafturi-magazin-300x300.jpgrootstireaUncategorised
Afacerile antreprenoriale din comerţul alimentar au ieşit câştigătoare după primul an de pandemie, cu creşteri de vânzări ce variază de la 10% la peste 20%. ...