Loteria Română și Imprimeria sunt primele două companii pe care statul propune să fie include în Fondul Suveran de Investiții și Dezvoltare (FSID), reiese dintr-un proiect de act normativ publicat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

„Pentru a se crea cadrul legal astfel încât CN Loteria Română S.A. și C.N. Imprimeria S.A. să poată intra în proprietatea privată a unui fond la data înregistrării acestuia la Registrul Comerțului, prin aportarea acțiunilor statului la cele două companii la capitalul social al fondului, este necesară o intervenție legislativă la nivel primar. Intrarea celor două companii în proprietatea privată a unui fond presupune o serie de demersuri premergătoare a căror durată este influențată în mod direct de crearea unui cadru legislativ adecvat. Modificarea actualului cadru legislativ este necesar a fi făcută anterior înființării unui asemenea fond, ținând cont de perioada necesară pentru asigurarea condițiilor ca fondul să devină funcțional și să-și îndeplinească scopul de dezvoltare și finanțare de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, în vederea obținerii de profit, estimată la circa 18 luni”, prevede un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului (OUG), publicat de MFP.

Odată cu adoptarea acestui document, cele două companii pe acțiuni vor fi deținute ca și până în prezent de stat, dar statul va putea să fie acționar sub diverse forme, iar actele constitutive ale celor două companii urmează să fie abrogate.

„Ținând cont de faptul că nu se mai justifică reglementarea la nivel de lege a participației statului la aceste societăți (întrucât calitatea de acționar este prevăzută în Hotărârea de Guvern nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice), se propune abrogarea prevederilor corespunzătoare din OUG nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale «Loteria Română» – S.A. și OUG nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale «Imprimeria Națională» – S.A., precum și a actelor constitutive ale celor 2 societăți, prevăzute în anexa la cele două acte normative, întrucât nu mai sunt aplicabile, fiind modificate prin hotărârile adunării generale a acționarilor, conform dispozițiilor legale”, precizează Nota de fundamentare a actului normativ citat.

Advertisement
Totodată, se propune modificarea și completarea OUG nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții.

Astfel, dacă Institutul Național de Statistică (INS) reclasifică în sectorul administrației publice o companie ale cărei pachete de acțiuni au fost aduse ca aport în natură de către statul român la capitalul social al unui fond și care poate conduce la reclasificarea acestuia în sectorul administrației publice, toate acțiunile acelei companii pot fi transferate cu titlu gratuit din proprietatea privată a fondului în proprietatea privată a statului prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, capitalul social al fondului diminuându-se în mod corespunzător.

În plus, proiectul de act normativ elimină obligativitatea ca din Consiliul de Supraveghere să facă parte un reprezentant al autorității publice centrale, care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic, iar altul să reprezinte MFP.

Astfel, Consiliul de supraveghere al FSID va fi format din „nouă membri, desemnați de adunarea generală a acționarilor” (AGA), dacă au expertiză „în domeniul financiar-bancar necesară îndeplinirii responsabilităților specifice fondurilor suverane, experiență în administrarea de societăți, integritate profesională, bună reputație, cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate complexității activității specifice fondurilor suverane, precum și a criteriilor stabilite în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

De asemenea, noul act normativ va introduce reglementarea conform căreia remunerațiile membrilor consiliului de supraveghere și ale membrilor directoratului FSID le stabilesc AGA acestuia.

„Până la înființarea, în condițiile legii, a unui fond suveran de dezvoltare și investiții, la al cărui capital social se aportează în natură participația statului la Compania Națională «Loteria Română» – S.A. și la Compania Națională «Imprimeria Națională» – S.A. calitatea de acționar a statului român la aceste companii se exercită de către Ministerul Finanțelor Publice”, mai arată actul normativ citat.

https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/03/care-sunt-primele-companii-pe-care-statul-vrea-sa-le-includa-in-fondul-suveran-53606.jpghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/03/care-sunt-primele-companii-pe-care-statul-vrea-sa-le-includa-in-fondul-suveran-53606-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv