Fiscul va elimina lista rușinii pentru persoanele fizice și crește semnificativ sumele pentru care companiile vor apărea pe această, arată un proiect de ordin al președintelui Agenției Națională de Administrare Fiscală (ANAF), proiect care a fost publicat joi.

„Prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, au fost modificate și completate cu prevederile art. 157, alin.(2) și alin.(3), precum și prevederile art. 162, alin.(1) din Codul de procedură fiscală”, reamintește referatul de aprobare.

Această lege este în vigoare din 20 ianuarie 2019, iar OUG nr. 25/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 martie 2018.

„Astfel, noutatea adusă prin completarea prevederilor art.157, alin.(2) din Codul de procedură fiscală, constă în faptul că, nu sunt considerate obligații fiscale restante, obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale contestate potrivit legii și care sunt garantate conform art. 210 – 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală. De asemenea, alin.(3) al aceluiași articol, prevede că, nu se consideră că, un debitor înregistrează obligații fiscale restante, în situația în care, suma obligațiilor fiscale datorate de acesta este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide și exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autoritățile contractante”, mai menționează referatul citat, referindu-se la noutățile introduse de Legea menționată.

În plus, Legea nr. 30/2019 modifică dispozițiile art. 162, alin.(1) din Codul de procedură fiscală, astfel că a reglementat „obligativitatea organelor fiscale de a publica pe pagina de internet a A.N.A.F., numai lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante”, eliminându-se astfel de la publicare, lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante.

„În acest context legislativ, este necesară modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, astfel încât să fie asigurată concordanța cu noutățile legislative mai sus prezentate, sens în care a fost elaborat un proiect de ordin al președintelui A.N.A.F. De asemenea, noutatea adusă de art.162, alin. (1) din Codul de procedură fiscală a impus și modificarea modelului «Notificare privind obligațiile fiscale restante», în sensul eliminării transmiterii acestor notificări debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante”, mai arată Referatul de aprobare a proiectului de ordin.

Astfel, noul act normativ arată că nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare și cu sumele certe, lichide și exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autoritățile contractante.

În plus, nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante menționate anterior al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

În prezent, actul normativ care este în vigoare din 3 februarie 2016 indică următoarele plafoane: 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere; 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice.

În schimb, noul act normativ abrogă prevederile pentru persoanelor fizice, inclusiv notificarea de către organul fiscal căruia îi este arondat.

„Produsul informatic de întocmire și transmitere a informațiilor, precum și gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Centrul Național pentru Informații Financiare. De corectitudinea acestor informații care vor fi transmise Centrului Național pentru Informații Financiare în vederea publicării pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării”, mai arată proiectul de act normativ.

În prezent, aceste obligații de întocmire și transmitere a informațiilor, precum și gestiunea sunt asigurate de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Fiscului.

https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/02/fiscul-elimina-lista-rusinii-pentru-persoanele-fizice-si-urca-la-500-000-lei-limita-pentru-firme-53567.jpghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/02/fiscul-elimina-lista-rusinii-pentru-persoanele-fizice-si-urca-la-500-000-lei-limita-pentru-firme-53567-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv