Banca Națională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic o bancnotă și trei monede (aur, argint și alamă), pentru colecționare, și a pus în circulație o monedă din alamă, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie.

BNR a lansat în circuitul numismatic, începând cu data de 1 decembrie 2018, o bancnotă aniversară pentru colecționare, cu valoarea nominală de 100 de lei, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Bancnota are o dimensiune de 147×82 mm, cu o toleranță de plus/minus 1 mm și culoarea predominantă albastru, fiind imprimată în tehnică mixtă plană/relief, pe suport de polimer și având o fereastră transparentă complexă.

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: în partea dreaptă portretele Regelui Ferdinand I și Reginei Maria; dedesubt, pe două rânduri, numele acestora și anii de viață, respectiv „REGELE FERDINAND I 1865-1927” și „REGINA MARIA 1875-1938”; în zona centrală, o imagine de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

Tot pe avers mai sunt imprimate: stema României, în stânga sus, denumirea băncii centrale „BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, pe orizontală sus, iar dedesubtul acesteia, medalionul cu sigla BNR și, mai jos, anii „1918-2018”.

Valoarea nominală este înscrisă de patru ori, după cum urmează: în stânga jos, pe orizontală, în cifre „100”; în partea centrală jos, în litere, pe două rânduri „LEI UNA SUTĂ”; în dreapta jos, pe verticală, în litere „UNA SUTĂ LEI” și în dreapta sus, pe verticală, în cifre „100”.

Semnăturile guvernatorului și casierului central sunt imprimate în partea centrală, deasupra valorii nominale în litere, iar data punerii în circulație, respectiv „1 decembrie 2018”, este imprimată pe verticală, în dreapta.

Pe reversul bancnotei sunt ilustrate intrarea în București a alaiului regal la l Decembrie 1918 și un fragment din buzduganul Regelui Ferdinand I, respectiv patru femei în costume populare specifice fiecărei provincii românești unite: Basarabia, România, Țara Ardealului și Bucovina.

Dedesubt, se află textul: „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR”. Denumirea băncii centrale „BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” se află sus, pe orizontală, iar sigla BNR este poziționată în dreapta sus și în stânga jos.

Valoarea nominală este imprimată astfel: pe verticală în stânga sus și pe orizontală în dreapta jos, în cifre, „100” și pe orizontală în stânga jos, în litere, „UNA SUTĂ LEI”.

Seria și numărul bancnotei tipărite cu litere și cifre în două culori, roșu și negru, sunt imprimate astfel: în stânga, pe orizontală, cu cerneală roșie, cu caractere de înălțime crescătoare și în dreapta pe verticală, cu cerneală neagră.

În scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include următoarele elemente de siguranță în substratul de polimer: fereastră transparentă complexă, pe verticală, care conține portretele Regelui Ferdinand I și Reginei Maria, textul „ROMÂNIA”, o bandă de culoare variabilă și un element de siguranță vizibil contra luminii, prezent în mijlocul florii stilizate; filigran (reprezentând un fragment din buzduganul regelui Ferdinand I și sigla BNR), aflat în stânga aversului, vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului; text „ROMÂNIA 100” pe marginile ferestrei transparente; microtext pe firul de siguranță magnetic, în negativ: „1 DECEMBRIE 1918 1 DECEMBRIE 2018”.

Tot în scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include următoarele elemente de siguranță adăugate prin imprimare: imprimare în relief, detectabilă prin palpare – pe avers, portretele Regelui Ferdinand I și Reginei Maria, imaginea de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, stema României, denumirea băncii centrale „BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, medalionul cu sigla BNR, valoarea nominală în cifre și litere, iar în fereastra transparentă, elementul embosat „100”; iar pe revers, un fragment din buzduganul Regelui Ferdinand I, denumirea băncii centrale, sigla BNR, valoarea nominală în cifre și litere, dreptunghiul cu sigla BNR.

Alte elemente de siguranță adăugate prin imprimare sunt: cerneala care își schimbă culoarea, din auriu în verde, sub diferite unghiuri de înclinare, pe avers pe două rânduri, textul „LEI UNA SUTĂ”; imaginea latentă pe revers, la baza fragmentului buzduganului regelui Ferdinand I, valoarea nominală „100” fiind vizibilă când bancnota se privește sub diferite unghiuri de înclinare; elementul de suprapunere sub forma unui fragment al ordinului militar „Mihai Viteazul”, care a fost instituit de regele Ferdinand I pentru fapte de vitejie în Primul Război Mondial, fragmente ale acestuia fiind poziționate atât pe avers, cât și pe revers, iar suprapunerea se realizează când bancnota este luminată din partea opusă privitorului; microperforații laser reprezentând valoarea nominală „100”, amplasate în zona centrală, pe direcție verticală.

Bancnota aniversară pentru colecționare, cu valoarea nominală de 100 lei, dedicată marcării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, va fi inclusă într-un pliant de prezentare și are putere circulatorie pe teritoriul României.

Tirajul pentru această emisiune numismatică este de 10.000 bancnote. Prețul de vânzare al bancnotei aniversare pentru colecționare, cu tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este de 150 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare.

De asemenea, BNR a lansat, începând cu 26 noiembrie, în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint, o monedă din alamă pentru colecționare și a pus în circulație o monedă aniversară din alamă, având ca temă 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Aversul monedelor redă: o imagine a Marii Adunări de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918; inscripțiile în arc de cerc „ROMANIA” și „MAREA ADUNARE DE LA ALBA IULIA”; valoarea nominală, de „500 LEI” pentru cea din aur, de „10 LEI” pentru cea din argint, de „50 BANI” din alamă, atât a celei pentru colecționare, cât și a celei pentru circulație; stema României; anul de emisiune „2018”. Aversul monedei din alamă pentru colecționare mai redă litera „N”, într-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colecționare.

Reversul comun tuturor monedelor (din aur, din argint și din alamă) prezintă portretele lui Ștefan Cicio-Pop, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș și Iuliu Hossu, personalități care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri; inscripția în arc de cerc „100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE” și data evenimentului aniversat ,,1 DECEMBRIE 1918”.

Tirajul este de 200 de monede din aur, 200 de monede din argint, 5.000 de monede din alamă de 50 bani pentru colecționare și de 1 milion de monede din alamă de 50 de bani pentru circulație.

Prețurile de vânzare sunt de: 7.615 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare; 330 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare; 10 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din alamă de 50 bani pentru colecționare.

Monedele din aur, argint, alamă pentru colecționare și monedele de circulație cu caracter aniversar, dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a bancnotei aniversare cu valoarea nominală de 100 lei, a monedelor din aur, argint și a monedelor din alamă pentru colecționare, dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Iași și Timiș ale BNR.

Punerea în circulație a monedelor de circulație cu caracter aniversar, cu tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, se va face prin sucursalele regionale București, Cluj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României, cu ocazia efectuării plăților în numerar către instituțiile de credit/Trezoreria Statului.

https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/12/centenarromania-bnr-a-lansat-o-bancnota-si-4-monede-pentru-a-aniversa-100-de-ani-de-la-marea-unire-52232.jpghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/12/centenarromania-bnr-a-lansat-o-bancnota-si-4-monede-pentru-a-aniversa-100-de-ani-de-la-marea-unire-52232-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv