Conform sesizării președintelui, această lege încalcă o serie de articole „Prin modul în care a fost adoptată, precum şi prin conţinutul normativ, legea menţionată încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (5), ale art. 16 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75, precum şi pe cele ale art. 136 alin. (5) din Constituţie.” Acest act legislativ a fost trimis spre promulgare în data de 26 iunie, informează Agerpres.

Iohannis acuză Senatul de faptul că a introdus o serie de dispoziții referitoare la realizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al unității adminstrativ-teritoriale, schimbându-se astfel varaianta legii votă de către Camera Deputaților.
„Prin forma adoptată de Senat legea se îndepărtează atât de scopul ei iniţial, în sensul de voinţă politică a autorilor propunerii legislative, cât şi de forma adoptată de Camera Deputaţilor, cea mai mare parte a modificărilor adoptate de Senat referindu-se la realizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al statului”, arată preşedintele Iohannis.

El susține că actul normativ încalcă, prin modul său de adoptare, principiul bicameralismului, cu consecinţa neconstituţionalităţii legii în ansamblul său.

Conform concluziilor liderului de la Cotroceni, legea supusă controlului de constituţionalitate schimbă procedura privind inventarul bunurilor aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, în sensul în care atestarea apartenenţei bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes local nu se mai face prin hotărâre de Guvern. Prin urmare, după înscrierea provizorie a bunurilor, realizată de către oficiul teritorial al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ca urmare unei hotărâri a autorităţii deliberative, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite un punct de vedere în termen de maximum 60 de zile. Ulterior acestui punct de vedere şi modificării, dacă este cazul, a hotărârii de aprobare a inventarului bunurilor din domeniul public, se adoptă o altă hotărâre a autorităţii deliberative, prin care se atestă inventarul bunurilor din domeniul public local. Pe lângă acestea, valabilitatea atestării la domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale este condiţionată de existenţa, ca premisă, a unui mod legal de dobândire a proprietăţii publice.
Preşedintele Iohannis mai adaugă că legea instituie unele excepţii de la regula potrivit căreia, concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face prin licitaţie publică.
“Posibilitatea concesionării respectivelor terenuri în mod direct către proprietarii construcţiilor edificate pe acestea, fără licitaţie publică şi fără a se face distincţie între constructorii de bună-credinţă şi cei de rea-credinţă, constituie un privilegiu nejustificat obiectiv şi raţional pentru această categorie faţă de alţi proprietari interesaţi de concesionarea respectivului teren – dar care nu au ridicat o construcţie pe acesta – contrar art. 16 alin. (1) din Constituţie. Mai mult, prin introducerea acestei dispoziţii, se creează posibilitatea ca inclusiv constructorii de rea-credinţă să beneficieze de acest privilegiu, în raport cu o persoană interesată de concesionarea terenului, o atare reglementare fiind contrară scopului legii şi reglementărilor privind concesiunea, drept modalitate de exploatare a unui bun al unei unităţi administrativ-teritoriale, aspect ce contravine şi art. 1 alin. (5) din Constituţie”, explică şeful statului. El solicită CCR să constate că legea este neconstituţională în ansamblul său.


Tag-uri:
klaus iohannis, legea bunurilor publice, klaus iohannis ccr, iohannis contestatie, camera deputatilor, lege camera deputatilor, senat


https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/07/button-share-525.pnghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/07/button-share-525-300x37.pngrootstireaActualitate/EsentialPolitica
Conform sesizării președintelui, această lege încalcă o serie de articole „Prin modul în care a fost adoptată, precum şi prin conţinutul normativ, legea menţionată încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (5), ale art. 16 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale...

Preluat de la EVZ