„Soldații lui Mackensen” – spunea dl. Danielopol – „au fost tot atît de cruzi în Romînia ca şi cei ai lui Bissing în Belgia. Bucureştii, ca şi Brusela au fost jăfuiți de toate” „În Romînia mai sunt foarte puțini articoli de hrană, iar vestmintele şi ghetele nu pot fi cumpărate de loc” 


„Dacă nu primim ajutoare din nici o parte” – a adaus dl. ministru – „populația noastră este amenințată în mare parte să moară în cursul acestei ierni, de foame şi de frig. Oamenii umblă desculți, au nevoie de nutreminte şi lipsa aceasta îi face să cadă uşor jertfe la tot soiul de boli lipicioase”.

„Înainte de război Romînia îşi importa aproape toți articolii de hrană în afară de grîu şi păpuşoi. Deodată cu închiderea Dardanele lor acest import a fost oprit şi numai prin Rusia mai puteam primi cîte ceva, cînd şi cînd. În 1916, cînd a intrat Romînia în război, noi am folosit întregi magazinele de vestminte şi încălțăminte. Magazinele mari în curînd au fost golite. În timpul de față, un rînd de haine dintră cele mai simple, costă mai bine de 200 de dolari, o păreche de ghete 120 de dolari, un funt de ciocolată 25 de dolari şi aşa mai departe”.



„Cele mai mari şi mai grabnice lipse pe cari le are în timpul de față Romînia, este lipsa de material pentru vestminte, încălțăminte şi materiile unsuroase”

Atîta a spus dl. G. Danielopol. Dar şi atîta este de ajuns şi fără comentar.

Iar acuma dela noi, întrebăm pe cei ce să grăbeau mai ieri, alaltăieri, să plece acasă: Voi unde aveați de gînd să mergeți? Şi cît timp credeți că v’ar fi ajuns dolarii americani agonisiți în muncă de ani de zile? …

Gîndiți bine ce faceți! …. Mîine mai mult! …

(„America Roumanian Daily News” – The only Roumanian Daily in U.S. and Canada, marți, 3 decembrie 1918, Cleveland)

Loading…

rootstireaActualitate/EsentialEVZ Special
„Soldații lui Mackensen” – spunea dl. Danielopol – „au fost tot atît de cruzi în Romînia ca şi cei ai lui Bissing în Belgia. Bucureştii, ca şi Brusela au fost jăfuiți de toate” „În Romînia mai sunt foarte puțini articoli de hrană, iar vestmintele şi ghetele nu pot fi...

Preluat de la EVZ