În cadrul ședinței Comisiei speciale condusă de deputatul PSD, Florin Iordache , propunerea PSD – ALDE de a abroga alin. 4 art. 96 a fost adoptată.  Prevederile art.96 alin. 4 erau: „ Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârşite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârşită în cursul judecăţii procesului şi dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.”


La alin. 5  art. 96 s-a votat  în următorul fel: „Nu este îndreptățită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârșirea erorii judiciare”.  Mai exact, din legislația actuală s-a eliminat de la finalul alineatului sintagma  „de către judecator sau procuror”.La alin.6 art. 96 s-a votat propunerea PSD „ Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se va  îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice. Competența soluționării acțiunii civile revine tribunalului în a cărei circumscripție domiciliază persoana îndreptățită”.


Loading…

rootstireaActualitate/EsentialPolitica
În cadrul ședinței Comisiei speciale condusă de deputatul PSD, Florin Iordache , propunerea PSD – ALDE de a abroga alin. 4 art. 96 a fost adoptată.  Prevederile art.96 alin. 4 erau: „ Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârşite în alte procese decât cele...

Preluat de la EVZ