În cazul în care nu identifică o persoană cu pregătire corespunzătoare, instituţiile și autorităţile menționate, precum și companiile private, pot repartiza în sarcina unui salariat, prin fișa postului, atribuțiile în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, se mai arată în propunerea guvernamentală care modifică Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.


Potrivit proiectului de lege, persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați în aceste condiții beneficiază de cursuri de formare în expert în egalitate de șanse sau un tehnician în egalitate de șanse între femei și bărbați, într-o perioadă de 2 ani de la data desemnării

În desfășurarea activității, expertul, tehnicianul sau persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, va avea ca atribuții principale:

a) analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu;

b) formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu respectarea principiului confidențialității;


c) propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, evaluează impactul acestora asupra femeilor și bărbatilor,

d) elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării

directe și indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie.

e) elaborează, fundamentează, evaluează și implementează programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

f) acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000 lei încălcarea noilor prevederi.

Chiar dacă va fi adoptat de Guvern, proiectul de lege va intra în vigoare doar după ce va fi adoptat și de Parlament, va fi promulgat de Președintele României și va fi publicat în Monitorul Oficial. 

Loading…

rootstireaActualitate/EsentialPolitica
În cazul în care nu identifică o persoană cu pregătire corespunzătoare, instituţiile și autorităţile menționate, precum și companiile private, pot repartiza în sarcina unui salariat, prin fișa postului, atribuțiile în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, se mai arată în propunerea guvernamentală care modifică Legea nr. 202/2002 privind egalitatea...

Preluat de la EVZ