Capitolul „Autorități publice și acțiuni externe” a fost repartizat astfel:


a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei deputaților, în sumă de 391.346 mii lei, din care

  • cheltuieli curente, în sumă de 361.051 mii lei;
  • cheltuieli de capital, în sumă de 30.295 mii lei.

b) cheltuieli pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.454 mii lei;

  • cheltuieli curente, în sumă de 1.449 mii lei;
  • cheltuieli de capital, în sumă de 5 mii lei.

Structura cheltuielilor curente în vederea funcționării Camerei Deputaților, respectiv întreținerii și administrării Palatului Parlamentului este următoarea:


a) cheltuieli de personal, în sumă de 306.620 mii lei;

b) cheltuieli pentru bunuri și servicii, în sumă de 54.362 mii lei;

c) cheltuieli pentru transferuri (contribuții și cotizații la organisme internaționale), în sumă de 79 mii lei.

La titlul de „Cheltuieli curente” este prevăzută și suma necesară pentru fondul președintelui Camerei Deputaților, în valoare de 250 mii lei.

Proiectul de buget al Camerei Deputaților pe anul 2018 a fost întocmit pe baza propunerilor și consultării cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice. 

Loading…

rootstireaActualitate/EsentialPolitica
Capitolul „Autorități publice și acțiuni externe” a fost repartizat astfel: a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei deputaților, în sumă de 391.346 mii lei, din care cheltuieli curente, în sumă de 361.051 mii lei; cheltuieli de capital, în sumă de 30.295 mii lei. b) cheltuieli pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului,...

Preluat de la EVZ