Potrivit proiectului de OUG privind pensiile militare, se va lua în calcul media soldelor lunare/salariilor de funcții din 12 luni din ultimii 5 ani, la alegere. În prezent, se calculează media veniturilor brute din șase luni consecutive din ultimii 5 ani, la alegere, cu un spor de până la 15%.

Potrivit proiectului de OUG prezentat de Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, se modifică baza de calcul stabilită pentru pensia militară, aceasta fiind media “soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz /salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație și salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special”, la alegere.

Legea în vigoare prevede că baza de calcul este media tuturor veniturilor brute realizate în șase luni consecutive din ultimii cinci ani, la alegere, medie la care se “adaugă un spor de până la 15% în condițiile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.”

Potrivit proiectului prezentat de FSANP, militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prezentată anterior. Cuantumul prevăzut de legea în vigoare este de 80%.

Prevederea potrivit căreia pentru fiecare an care depășește vechimea, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul, fără a se putea depăși venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensii se abrogă, potrivit documentului.

De asemenea, se abrogă și articolul care prevede că procentele corespunzătoare pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau alte condiții, respectiv în grupa I și/sau a II-a de muncă, se acordă militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puțin 20 de ani în condiții deosebite sau 15 ani în condiții speciale sau alte condiții.

În proiect este modificat și articolul care prevede actualizarea pensiilor. Astfel, “cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată”.

În prezent, “cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat”.

Articolul care prevede ca pensiile să se actualizeze în funcție de creșterea salariului se abrogă, potrivit proiectului de OUG.

https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2017/07/se-schimba-modul-de-calcul-al-pensiilor-militare-fnsap-40684.jpghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2017/07/se-schimba-modul-de-calcul-al-pensiilor-militare-fnsap-40684-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv