Autor:
Antonia Hendrik
| vineri, 28 octombrie 2016 | 1 Comentarii
| 41 Vizualizari

<!–

–>

Zile­le tre­cu­te, mitro­po­li­tul Vla­di­mir, pe nume­le său de mirean Nico­lae Can­ta­rean, a încăl­cat din nou regu­li­le bise­ri­cești, impli­când iar bise­ri­ca în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din 30 octom­brie 2016, după ce și-a anun­țat prac­tic sus­ți­ne­rea pen­tru can­di­da­tul pro-rus, Igor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor din R. Mol­do­va, numindu-l, în fața alta­ru­lui, ”dom­nul pre­șe­din­te Dodon”.

Deși afir­mă că Mitro­po­lia “nu poa­te să dea indi­ca­ții” creș­ti­ni­lor, ci numai “sfa­tu­ri” pen­tru a vota un can­di­dat sau altul, în cadrul slu­j­bei de „Sfân­ta Paras­che­va”, Mitro­po­li­tul Vla­di­mir, care a fost la Sado­va, în satul natal al can­di­da­tu­lui pro-rus Dodon, a îndem­nat eno­ri­a­șii să par­ti­ci­pe la scru­ti­nul pre­zi­den­ți­al. Mai mult sau mai puțin întâm­plă­tor, pre­zent la slu­j­bă a fost și lide­rul PSRM, Igor Dodon, la adre­sa căru­ia șeful Bise­ri­cii Orto­do­xe din Mol­do­va a adus lau­de.

 

“Noi îl cunoaș­tem nu numai acum, în prag de ale­ge­ri, când de regu­lă toți încep să vină la Bise­ri­că și încep să se roa­ge. Dân­sul este acel, care a repa­rat capi­tal bise­ri­ca din satul natal, din Sado­va, raio­nul Călă­rași, a ame­na­jat teri­to­ri­ul, a aju­tat și alte bise­ri­ci. Mai mult, dacă ați pri­vit la tele­vi­zor, la fie­ca­re slu­j­bă, la fie­ca­re sfân­tă și dum­ne­ze­ias­că litur­ghie din Cate­dra­la Mitro­po­li­ta­nă, el este pre­zent, se roa­gă împre­u­nă cu creș­ti­nii, cu toți care vin în zile de Dumi­ni­că și mai ales în zile­le Pos­tu­lui Mare”, afir­mă Îna­lt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­do­ve.

Aces­ta l-a invi­tat pe Dodon să vor­beas­că în fața eno­ri­a­și­lor, numindu-l “dl pre­șe­din­te Dodon”. Repor­ta­jul a apă­rut la pos­tul TV Accent TV, deți­nut de un con­si­li­er al lui Igor Dodon, Vadim Ciu­ba­ră, potrivit zdg.md.

Tag-uri:
Mitropolitul Vladimir, Republica Moldova, campanie in biserica, Dodon, pro Rusia

În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Mitropolitul Chişinăului, Vladimir l-a numit în faţa enoriaşilor: “domnul preşedinte Dodon”.

https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/10/mitropolitul-vladimir-465x390.jpghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/10/mitropolitul-vladimir-465x390-300x300.jpgrootstireaActualitate/EsentialPolitica
Autor: Antonia Hendrik | vineri, 28 octombrie 2016 | 1 Comentarii | 41 Vizualizari <!-- --> Zile­le tre­cu­te, mitro­po­li­tul Vla­di­mir, pe nume­le său...

Preluat de la EVZ