loading…

Pacienții vor avea acces neîngrădit la toate datele medicale personale, care le vor fi comunicate de unitatea sanitară în cel mult 48 ore de la solicitare, pot cere ca o altă persoană să afle diagnosticul dacă acesta i-ar cauza suferință, sunt tratați la fel indiferent de rasă, sex, vârstă, apartenență etnică, religie, opțiune politică sau antipatie personală.

De asemenea, pacienții sunt implicați în programe de cercetare medicală doar cu acordul lor și dacă acestea sunt în interesul lor.  Spitalele pot efectua intervenții medicale doar dacă dispun de dotările necesare și de personal acreditat și trebuie să le asigure pacienților, la solicitarea acestora, alte opinii medicale și servicii acordate de medici acreditați din afara unității sanitare, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătății, scrie adevarul.ro

Proiectul Ministerului Sănătății – Prin proiectul de ordin, pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății, se propun noi reglementări față de prevederile vechiului ordin din 2004 privind Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, printre care: consimțământul pacienților pentru fotografiere sau filmare în unitățile sanitare; consimțământul privind participarea la învățământul medical clinic și la cercetarea științifică; consimțământul de comunicare către pacient a datelor cu caracter confidențial privind starea sa de sănătate; acordul pacientului privind comunicarea către alte persoane a datelor cu caracter confidențial privind starea sa de sănătate; consimțământul privind decizia pacientului de a nu fi informat în cazul în care informațiile prezentate i-ar cauza suferință; decizia pacientului de a nu permite accesul altei persoane la datele cu caracter confidențial privind starea sa de sănătate; decizia privind retragerea acordului pacientului asupra accesului altei persoane la datele cu caracter confidențial privind starea sa de sănătate.

Inițiatorii proiectului susțin că noile prevederi sunt introduse ca urmare a numărului însemnat de sesizări primite din partea reprezentanților asociațiilor de pacienți, precum și din partea pacienților referitoare la acordul pentru furnizarea de informații privind starea de sănătate, evoluția investigațiilor, diagnosticul, prognosticul și tratamentul.

Unitățile  sanitare publice și private care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale și în care sunt efectuate intervenții medicale au obligația de a furniza pacienților informații referitoare la: serviciile medicale disponibile și modul de acces la acestea; identitatea și statutul profesional al salariaților din cadrul unității sanitare; regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării; starea de sănătate; intervențiile medicale propuse; riscurile potențiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată; alternativele existente la procedurile propuse; date disponibile rezultate din cercetări științifice și activități de inovare tehnologică referitoare la diagnosticul și tratamentul afecțiunii; consecințele neefectuării tratamentului și ale nerespectării recomandărilor medicale, diagnosticul stabilit și prognosticul afecțiunilor.

Potrivit proiectului, unitățile sanitare trebuie să asigure accesul egal al pacienților la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenență etnică, origine națională, religie, opțiune politică sau antipatie personală.

De asemenea, fiecare unitate sanitară trebuie să cuprindă în regulamentul propriu de organizare și funcționare prevederi referitoare la obligația angajaților în ce privește dreptul pacienților la respect ca persoane umane.

Proiectul mai prevede că unitățile sanitare trebuie să utilizeze toate mijloacele și resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale. În situația în care intervențiile medicale sunt refuzate de pacienți, care își asumă în scris răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecințele refuzului sau opririi actelor medicale.

În situația în care este necesară efectuarea unei intervenții medicale unui pacient care nu își poate exprima voința, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a voinței, dacă aceasta este cunoscută. În plus, în situația în care, pentru efectuarea unei intervenții medicale, se solicită consimțământul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacității sale de înțelegere.  

Proiectul mai prevede că, dacă unitatea sanitară consideră că intervenția este în interesul pacientului, dar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, furnizorul de servicii medicale are obligația efectuării în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate.

În document se stabilește și că fotografierea sau filmarea pacienților în unitățile sanitare, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se efectuează fără consimțământul acestora. 

Participarea la activități de cercetare științifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să-și exprime voința poate fi realizată numai după obținerea consimțământului reprezentanților legali și numai în situația în care cercetarea respectivă este efectuată și în interesul pacientului, prin completarea formularului „Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învățământul medical și cercetare științifică”.

Potrivit noilor prevederi, pacienții vor avea acces neîngrădit la datele medicale personale, iar solicitarea privind comunicarea acestora se adresează instituției medicale, în scris, prin completarea unui formular. Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unitățile sanitare în termen de maximum 48 ore de la înregistrarea solicitării.   

În situațiile în care se solicită informații cu caracter confidențial, unitățile sanitare au obligația să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora. În situațiile în care datele referitoare la viața privată, familială a pacientului influențează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unitățile sanitare le pot utiliza, dar numai cu consimțământul acestuia, fiind considerate excepții cazurile în care pacienții reprezintă pericole pentru ei înșiși sau pentru sănătatea publică.

În proiect se mai arată că medicul curant are obligația să aducă la cunoștința pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informațiile medicale prezentate i-ar cauza suferință, precum și dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea unui formular.

Proiectul reglementează și intervențiile în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru sănătatea femeii gravide, prioritate având salvarea vieții mamei. De asemenea, în asigurarea serviciilor din domeniul sănătății reproducerii, unitățile sanitare trebuie să asigure condițiile necesare alegerii de către pacienți a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficienței și lipsei de riscuri.

Unitățile sanitare au obligația de a asigura efectuarea de intervenții medicale asupra pacientului numai dacă dispun de dotările necesare și de personal acreditat. Intervențiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absența condițiilor necesare numai în cazuri de urgență apărute în situații extreme.

Totodată, unitățile sanitare pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei și al prietenilor, de suport spiritual și material pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

La cererea pacienților internați, unitățile cu paturi trebuie să asigure condițiile necesare pentru obținerea de către aceștia a altor opinii medicale, precum și pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditați din afara unității.

https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/10/proiect-de-lege-pacientii-primesc-datele-medicale-personale-in-48-de-ore-si-pot-decide-sa-nu-li-se-dea-informatii-care-le-ar-cauza-suferinta-30451.jpghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/10/proiect-de-lege-pacientii-primesc-datele-medicale-personale-in-48-de-ore-si-pot-decide-sa-nu-li-se-dea-informatii-care-le-ar-cauza-suferinta-30451-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
loading... ...

Preluat de la romania ntv