Autor:
Radu Ştefănescu
| sâmbătă, 22 octombrie 2016 | 0 Comentarii
| 41 Vizualizari

Radu Ştefănescu

Pe 22 octombrie s-au născut Franz Liszt, Sarah Bernhardt, Catherine Deneuve, Lev Iaşin, Cleopatra Melidoneanu, Ion Coja, Nicolae Rădulescu, Doina Botez, Mircea Sandu, Dan Creimerman. Pe 23 octombrie s-au născut Pelé, Michael Crichton, Pierre Larousse, Ioan Alexandrescu, Nicolae Minovici, Bucur Mitrea.

În dimineaţa zilei de 23 octombrie, devreme, Soarele intră în zodia Scorpionului, plecând, în mod convenţional, din cea a Balanţei (Sursă: „The Concise Planetary Ephemeris, 2000 to 2050 AD, at Noon”).

Sâmbătă 22 octombrie sunt Sfinții Averchie, cei șapte tineri din Efes, iar duminică 23 octombrie, sunt Sfinții Iacov, ruda Domnului, Ignatie și Macarie Romanul. Nimic în ”Kalendar! Strămoșii noștri erau cumpătați, nu aveau o întreagă diaree de sfinți! Mă întrebați de ce dau calendarul creștin ortodox. Simplu, astrologia studiază timpul, valorile care se dau fiecărei zile, pentru că în fiecare zi a anului Soarele ocupă aceiași poziție pe cadranul astrolabului. Așa vedem ce au făcut episcopii creștini cu timpul!

Da, am primit multă corespondență. Dar nu o să răspund întrebărilor domniilor voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, întrerbări foarte bune, actuale și inteligente, care denotă calitatea celor care citesc aceste rânduri.

În calitate de avertizor public, vă pun în gardă! Prezentată ca un cadou, nu o să mai plătiți o taxă, taxa radio, propunerea legislativă care se va vota în curând, în Parlament, este un cadou otrăvit, un cal troian. Politicienii doresc să confiște și radioul public. Ca să înțelegeți mai bine, fac apel la istorie și reproduc un articol foarte inspirat și bine scris de doamna Silvia Iliescu, pe sursă deschisă, RADOR:

”Radioul, această invenṭie care a adus mari schimbări în viaṭa omenirii, a fost privit de opinia publică românească la începutul secolului XX cu teamă, scepticism sau cu rezervă, ca orice noutate. Cercetarea undelor electromagnetice, emisia-recepṭia exeprimentală şi înfiinṭarea instituṭiei de radiodifuziune au fost etapele care aveau să ducă într-un timp relativ scurt la schimbarea mentalităṭii românilor, a obiceiurilor lor, a ritmului de viaṭă şi atitudinii lor, a vieṭii cotidine în sine. La 1 noiembrie 1928 a fost difuzat primul program radio, prima emisiune oficială a Societăṭii de Difuziune Radiotelefonică din România, cu un post de emisie de 400 w, dintr-o casă-sediu de pe strada Berthelot, cu ajutorul unui mic grup de entuziaşti. În patru ani subdirectorul general al Societăṭii, Gheorghe D. Mugur, era deja îndreptăṭit să spună: „Radio e o călăuză. Radio e presă şi carte, teatru şi muzică, amvon şi catedră. Este un element de valoare universală. Fără să aibă resursele închise în carte, e o scenă nouă, o tribună nouă care dă acţiunii de cultură un caracter permanent.” Programele s-au dezvoltat şi diversificat cu rapiditate, oferind ascultătorilor tot mai numeroşi emisiuni de divertisement, educaṭie şi informaṭie. Scepticii, care stârneau la începuturi aciditatea pamfletelor lui Tudor Arghezi, aveau să devină în câṭiva ani dependenṭi de aparatul de radio.

Ce resurse financiare aveau să favorizeze toate aceste schimbări şi evoluṭii? În ce raporturi economice era Societatea de Radiodifuziune cu guvernele care s-au succedat între cele două războaie mondiale? Ce obligaṭii băneşti aveau ascultătorii? Arhivele Radiodifuziunii oferă răspunsuri la aceste întrebări, conṭinute în documente, precum şi în revistele Radiofonia, Radio Universul şi Radio Adevărul, adevărate „forumuri” – cum le-am numi astăzi – în care se dezbătea printre altele şi această temă: fondurile instituṭiei.

Proiectul de Statut al Societăṭii de Radiodifuziune Radiotelefonică din România. Adoptat la 10 martie 1926, acesta avea să devină statut al 17 ianuarie 1928. Capitolul III care se referea la Capitalul social, acṭiuni prevedea la articolul 6 un capital social de 50.000.000 lei, împărṭit în acṭiuni de câte 500 lei valoare nominală, din care 60% reprezenta aportul statului şi 40% capital privat obṭinut prin subscripṭie publică. Mai exista un capitol intitulat Controlul guvernului care preciza în ce măsură statul avea dreptul să controleze activitatea Societăṭii prin Consiliul superior de control şi îndrumare.

Etatizare… sau nu! La patru ani după înfiinṭarea Societăṭii, situaṭia ei era încă nedecisă: se vedea că statul nu avea destule fonduri pentru a-i sprijini dezvoltarea, dar nici nu dorea să renunṭe la controlul asupra acestui mijloc de comunicare şi propagandă. „Pe birourile Camerei, d. ministru al Comunicaţiilor a depus un proiect de lege al radiofoniei” – scria N. Gh. Popescu într-un articol din Radiofonia, 10 aprilie 1932. „Prin articolul 4, Societatea de Radiodifuziune este decretată drept societate de utilitate publică ale cărei statute nu se pot modifica decât cu aprobarea Consiliului de miniştri […]. Este formula tipică a etatizării, căci prin vechea lege Societatea era decretată de interes şi educaţie naţională şi statutele ei erau în conformitate cu legea de comercializare a bunurilor statului”.

O săptămână mai târziu, inginerul Emil Petraşcu liniştea publicul: „Legea radiofoniei se îndreaptă pe o cale mai bună […]. Nu mai prevede declararea Societăţii de Radiodifuziune ca societate de utilitate publică. Se renunţă deci la ideea etatizării.” (Radiofonia, 17 aprilie 1932) Şi tot în aceeaşi revistă, o altă părere: „Starea de azi nu reclamă nici etatizarea Societăţii radiofonice, nici taxe pe lămpi şi materiale de radio, şi ca atare nu-i oportună! […] Societatea radiofonică îşi face datoria, programele sale pentru moment corespund celor mai exigente cerinţe, nu e locul să se intervie ca, dintr-o societate autonomă comercializată care are tot interesul să dea maximul pentru mulţumirea amatorilor, să se transforme într-o instituţie de stat.”

Fondul de dezvoltare a radiodifuziunii româneşti. În octombrie a fost totuşi adoptată Legea pentru crearea unui fond necesar dezvoltării reţelei naţionale de difuziune, prin care Radiodifuziunea era concesionată unei societăṭi particulare care permitea „o sustragere a unei chestiuni esenṭialmente comercială de la formalităṭile şi aparatajul complicat şi greoi inerent unei administraṭii de stat”. Cetăṭenii puteau spera acum că Radiodifuziunea urma să fie „aptă să se dezvolte şi să-şi capete expansiunea”. În primul său articol, legea prevedea înfiinṭarea Fondului de dezvoltare a radiodifuziunii româneşti tocmai pentru că statul nu putea aloca o sumă de la buget mai mare decât cea necesară acoperirii nevoilor curente. Erau introduse noi taxe pentru importul aparatelor de radio, pentru pieselor lor, precum şi o cotă de 10% din taxa anuală pentru funcṭionarea aparatelor de recepṭie.

1936, Noua lege pentru organizarea şi funcṭionarea radiodifuziunii. Aceasta simplifica formalităṭile pentru obṭinerea autorizaṭiei de funcṭionare a unui post de radio, iar pe de altă parte prevedea sancṭiuni grave împotriva celor care ascultau radio fără să-şi plătească taxele ce nu păreau, de altfel, a fi prea mari: pentru un post de recepṭie cu lămpi, 600 lei pe an; pentru unul cu galenă 300 lei pe an; pentru posturi fixe în berării, restaurante, cafenele în oraşe 3.000 lei; pentru posturi fixe la sate 1.200 lei pe an. Se pleca de la principiul potrivit căruia e mai avantajos să percepi taxe mai mici de la un număr mai mare de abonaṭi, ceea ce a favorizat creşterea numărului de abonamente şi scăderea numărului de ascultători clandestini. În 1937 România înregistra, potrivit documentelor oficiale ale Societăṭii, 162.766 de abonaṭi, faṭă de 15.000 în 1928. Până la începerea celui de Al Doilea Război Mondial, în 1939, receptorii ajunseseră să fie în număr de 309.000. Era o creştere nu foarte spectaculoasă, dar totuşi de luat în seamă. Ascultătorii clandestini n-au dispărut cu totul nici mulṭi ani mai târziu, astfel încât Radio Universul îndemna în 1941: „Nu cumpăraţi aparate dacă n-aţi plătit taxele pentru obţinerea autorizaţiei de la SRR! Comercianţii nu pot vinde aparate persoanelor care nu au plătit taxele de autorizaţie. Ei sunt obligaţi să ţină un registru tip pentru înregistrarea nominală a celor ce cumpără aparate […]. Pe lângă SRR funcţionează un corp de ofiţeri de poliţie judiciară, cu însărcinarea de a constata contravenţiuni pe tot cuprinsul ţării. În acest scop, fac zilnic descinderi […]. Atragem atenţiunea abonaţilor şi contravenienţilor că neachitarea la timp a abonamentului, despăgubirilor civile şi amenzilor, sumele se majorează de drept cu 30%. Nu refuzaţi pe factorul poştal când vine cu chitanţa. Vă face un serviciu!”

„Auditori”, aşa li se spunea ascultătorilor radioului, cetăṭeni oneşti care plăteau regulat abonamentul Societăṭii de Radiodifuziune şi aveau în sufragerie un aparat cu butoane. La oraşe, mai ales în Bucureşti, (la sate nu prea era curent electric!) tot mai mulṭi au început să-şi lege viaṭa de acel aparat. În 1937 apărea un articol nesemnat în Radiofonia: „Când e vorba de aparatul de radio, toţi – mătuşile, unchii, nepoatele, nepoţii, toate rubedeniile – se cred îndreptăţiţi să-l «conducă», învârtind cu o plăcere sadică butoanele bietului aparat pentru a «prinde» cât mai multe posturi. Şi astfel se organizează adevărate «vânători cu gonaşi» pe tărâmurile undelor lungi, mijlocii şi scurte. E un procedeu cât se poate de greşit. De aceea, sunt de părere ca fiecare ascultător de radio să aibă neapărat şi un «permis de conducere» a aparatului său de recepţie. Nu este de ajuns să pui receptorul în funcţiune şi să-i învârteşti pe rând butoanele pentru ca aparatul să urle din răsputeri. Nu, audiţia emisiunilor radiodifuzate trebuie făcută cu chibzuinţă şi pricepere… Auditorii sunt obligaţi să nu puie aparatul de radio la maximul de putere, pentru a nu incomoda vecinii care, de obicei, nu sunt dispuşi să asculte glasul receptorului din vecinătate. În special locatarii block-haus-urilor moderne au mult de suferit de pe urma pereţilor de carton prin care se aude şi cel mai mic zgomot.”

Pe lângă aceste „sfaturi pentru utilizatori”, revistele radio mai publicau informaṭii oferite de însuşi directorul general care în 1937 era Dan Sărăṭeanu: „O grijă de căpetenie a conducerii Societăţii este răspândirea radiofoniei în pătura ţărănească […]. Proporţia auditorilor în curent cu plata taxelor este: 58% în Bucureşti, 50% în celelalte centre urbane, 12% în comunele rurale. Pe Valea Prahovei şi în văile electrificate ale Ardealului aparatele de recepţie sunt mai răspândite.” (Radio Adevărul, 1937).”

Am făcut apel la istorie, la începuturile radioului. Nici comuniștii nu au avut curajul să confiște radioul public, nici ei nu au desfințat taxa radio. Sigur că emisunile radioului public din perioada comunismului reflectau realitatea: un popor, un scop, un dictator, ca în 1984 al lui Orwell. Și minciuna prin omisiune. Aceasta era realitatea, am trăit-o, nimeni nu poate să-mi schimbe opinia!

Ceea ce se întâmplă acum este falsificarea pe scară foarte largă a realității. Comuniștii nu au avut niciodată acest curaj. Băgau gunoiul sub covor, nu se vorbea de nerealizări, de eșecuri. Minciună prin omisiune, am mai spus. Dar media proprietară de astăzi, din România, întrece orice măsură, punânt țara în rândul republicilor bananiere. Minciuni, vulgarități, politică de tarabă.

Parcă era bine să existe un loc în media relativ echidistant, relativ decent, relativ competent, relativ al poporului, prin relația taxei radio. Probabil, pentru că îi cunosc bine de tot pe politicienii de astăzi, vor anexa și radioul public, pretextând că fac un cadou poprului, îl scutește de o taxă de câțiva lei. Urmează amestecul radio-televiziunea ”publică” cu toate că, tehnic vorbind, diferențele dintre cele două suporturi media sunt uriașe în ziua de astăzi.

În prezent sunt un ascultător, ”auditor” cum se spunea demult al radioului public. În special Cultural, Musical și Antena Satelor, doar sunt un pustnic în rodaj, de la țară. Dacă radioul public o să fie confiscat de politicieni, la cheremul Parlamentului și al Guvernului, care o să dea banii, eu nu mai ascult radioul ”public”. Va fi ”contaminat” nu va mai fi de încredere! Așa o să ajung să ascult numai ”Trinitas”!

Dar este weekend, așa că o să mă delectez cu câteva cărți, câteva filme, ceva muzică. Încă nu m-am hotărât care, de aceea este bine să ai o bibliotecă de câteva zeci de mii de cărți și tot atâtea filme și seriale. Dreptul de a alege! Este o libertate pe care nu ți-o oferă nimeni pe net, la tv, sau radio. Te fac să vezi și să asculți ceea ce vor ”ei”. Cărțile mele, filmele mele, serialele mele, sunt ale MELE. Eu am făcut selecția, pe baza preferințelor mele. Mai am șase sute de cărți necitite și cam cinci mii de filme pe care nu le-am văzut, iar muzica însumează aproape trei mii de ore. O să reușesc să-mi ”fac norma”, să îndeplinesc planul?

Câte un pas, odată, drumul de o mie de leghe începe cu un pas, spunea Confucius, iar eu spun la fel ca și Scarlett O’Hara că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC  Păstrează-ţi standardul, farmecul şi stilul de viaţă proprii zodiei lui Marte. Nu-ţi fie teamă, nu sunt de aşteptat schimbări majore! Gospodăreşte bine banii pentru familie şi weekend! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Mai primeşti şi o veste, pare a fi bună, dar trebuie să discuţi cu cineva. Mai multă discreţie! Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sigur, tot în planul relaţiilor umane!

TAUR   Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de oboseala cronică. Pe seară, la cumpărături! Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic proce de aranjare a lucrurilor şi a ideilor, a gândurilor, cu Luna care îți zâmbește. Ai nevoie de mai multă claritate în viaţa ta. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o zi de naştere a unui nativ din Balanţă. Duminică, un drum, dar cu profit.  Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile inutile pe care ţi le faci!

GEMENI  Norocul îţi surâde azi şi în tot weekendul, de fapt. Ai o mare dorinţă de lucruri bune şi oameni interesanţi. Azi cultivă arta echilibrului, dacă spiritul este bucuros şi corpul e sănătos! Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet.  Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Cel mai probabil trebuie să verifici cu grijă… Duminică, relaxare, odihnă, somn! Dacă aș fi tu, m-aș trezi târziu și m-aș culca devreme!

RAC  Trebuie să acorzi atenţie vieţii de familie, sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărăturile de weekend.  Limitează cheltuielile şi evită discuţiile care te fac să pierzi timpul. Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, în această sâmbătă poţi avansa vizibil. Weekendul acesta este pentru armonioşii  Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în toane bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. 

LEU   O vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste buna, ceea ce îţi confirmă intuiţia. A doua parte a zilei este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Leu este în creştere – în special sâmbătă.  Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei.  Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor!  Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi, poate la dans, poate la o petrecere. Mică, că după duminică este luni, zi de muncă grea!

FECIOARA  Contrar obiceiului, astăzi nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul. După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, acest lucru, sigur sâmbătă seara. Poti petrece sfârşitul de săptămână cu prietenii la munte, sau după aprovizionare, la târgurile de la ţară. Sigur, dacă ai chef…

BALANŢA   Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide! Primeşti o veste sau te întâlneşti pe neaşteptate cu cineva care-ţi povesteşte despre o cunoştiinţă comună care te poate ajuta foarte mult. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada weekendului este favorabilă, doar pentru un procent este ziua de naştere!

SCORPION   Un prilej bun sa pui la punct unele probleme legate de casa, camin, familie, sau proprietăţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Poţi afla veşti importante despre nunţi şi botezuri! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grija, fără să nevoie, din familie, sau dintre prieteni.  Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe şi vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine  aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără necazuri, certuri sau decepţii.

SĂGETĂTOR   Eşti foarte zâmbitor, dar pari şi puţin cam distrat. În weekend ţi-ai propus o multime de scopuri de atins si lucruri de facut. Timpul pare că nu mai ajunge, aşa că trebuie să te grăbeşti să te odihneşti! Stai şi leneveşte, sâmbăta este „sabbath” zi de pauză şi reflecţie. O schimbare este necesară.  Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult, nu ar fi deloc rău!

CAPRICORN  Weekendul îţi aduce zâmbetul şi liniştea. Încerci, cu greutate, să-ţi găseşti drumul tău în viaţă, munceşti din greu, dar ai nevoie şi de relaxare şi odihnă. Nu exagera, când nu trebuie! Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă  face să-ţi crească energia, ceea ce se  traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă.  Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.  Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar.  Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Poate este vorba despre un cadou pentru o zi de naştere a unei Balanţe!

VĂRSĂTOR   Eroarea este omenească. Dacă ai greşit cu ceva, ai uitat, sau nu ai făcut, cere-ţi scuze şi îndreaptă lucrurile. Aşa te poţi bucura de bun renume şi de preţuirea şi suportul celor dragi. Este momentul să pui lucrurile la punct! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, parcă am mai spus asta, dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere a unei Balanaţe.

PEŞTI  Raporturi foarte bune cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc şi apă. Sănătatea este bună şi nici banii nu sunt foarte puţini! Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile!  Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje.  Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale!

Tag-uri:
horoscop, horoscop zodii, zodii horoscop, zodiac, zodiac horoscop, radu stefanescu, Horoscopul lui Dom’ Profesor, sagetatori, capricorni, taxa radio

În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Desfințarea taxei radio = confiscarea radioului public de către politicieni. Săgetătorii sunt zâmbitori, Capricornii, liniștiți | Horoscopul lui Dom’ Profesor.

https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/10/horoscop-465x390-5.jpghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/10/horoscop-465x390-5-300x300.jpgrootstireaActualitate/EsentialHoroscop
Autor: Radu Ştefănescu | sâmbătă, 22 octombrie 2016 | 0 Comentarii | 41 Vizualizari Radu Ştefănescu Pe 22 octombrie s-au născut...

Preluat de la EVZ