Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență pentru reglementarea activității de ridesharing.

Proiectul de ordonanță de urgentă are în vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activităților de transport alternativ, care funcționează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ceea ce privește platformele digitale cât și operatorii de transport alternativ. Prin urmare, proiectul devine un instrument care întregește cadrul juridic aplicabil transportului de tip urban și își propune asigurarea unor măsuri de supraveghere a pieței pe perioada de autorizare, astfel încât după această perioadă să fie posibilă o evaluare a eficientei actului normativ.

Astfel, prin acest proiect de act normativ se urmărește: definirea activităților de transport alternativ, a modului de efectuare a acestora și a actorilor implicați; modalitatea de autorizare a platformelor digitale și a operatorilor de transport alternativ; modalitatea de fiscalizare a veniturilor obținute în urma efectuării activității de transport alternativ, atât de către conducătorii auto, cât și de operatori și operatorii de transport alternativ. Astfel, în proiect se precizează în mod distinct faptul că toate veniturile obținute în România în urma efectuării activității de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația fiscală în vigoare în România, legislație care este reprezentată de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În proiect se precizează obligativitatea pentru un operator nerezident de platformă digitală, de a-și deschide în România o sucursală, care să îl reprezinte în fața autorităților statului român; stabilirea obligațiilor care trebuie îndeplinite de către platformele digitale, operatorii de transport alternativ, precum și de către conducătorii auto; stabilirea drepturilor și obligațiilor beneficiarilor acestor servicii; uniformizarea condițiilor de acces, efectuare și control cu cele din domeniului transporturilor în regim de taxi și în regim de închiriere.

Având în vedere faptul că reglementarea acestor activități de transport va conduce la: creșterea veniturilor atât la bugetul de stat cât și la bugetele locale, prin taxele și contribuțiile plătite de operatori, pe de-o parte, cat și de șoferii parteneri, pe de altă parte; asigurarea unui regim nediscriminatoriu în piața transportului cu autoturisme; creșterea gradului de concurență în piață și facilitarea interacțiunii dintre cerere și ofertă cu efect benefic pentru ambele părți; accesul pasagerilor la o gama mai mare de opțiuni de transport, în condițiile asigurării unui grad mai mare de confort și siguranța pentru consumatori; diminuarea activităților de transport de persoane cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent; crearea posibilității sancționării faptelor de piraterie în transportul de persoane.

Transportul alternativ este autorizat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru operatorul platformei digitale și Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru autorizarea operatorilor de transport alternativ. Tariful de autorizare este de 50.000 de lei, iar o autorizație este emisă pentru 3 ani.

Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto; b) au inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni; c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației; d) dețin copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.

Toate veniturile obținute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația fiscală în vigoare în România. În cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligația de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, precum și de a emite factură la solicitarea acestuia.

În trafic, autoturismele acceptate pe platforma digitală pentru efectuarea transportului alternativ vor avea afișat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos și pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă digitală utilizată, conținând următoarele elemente: a) numărul de înmatriculare al autoturismului; b) denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul.

Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: a) să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.; b) să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani; c) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului; d) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității de transport persoane; e) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Actul normativ stabilește și sancțiunile și valoarea contravențiilor pentru companii și șoferi. 

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/05/ministerul-transporturilor-a-pus-in-dezbatere-proiectul-de-oug-pentru-ridesharing-54553.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/05/ministerul-transporturilor-a-pus-in-dezbatere-proiectul-de-oug-pentru-ridesharing-54553-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv