Executivul ar putea adopta, în ședința de marți, mai multe proiecte, printre care și o OUG care modifică o ordonanță din 2014 pentru aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. Actul normativ cuprinde criteriile de eligibilitate ale persoanelor care pot beneficia de program.

Pe ordinea de zi a ședinței de marți a Executivului apar mai multe acte normative, printre care și o singură OUG, care prevede modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Ordonanța de urgență este necesară, potrivit Guvernului, „având în vedere: – necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru extinderea ariei de aplicabilitate a Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, în caz contrar existând riscul necorelării cu perioada de implementare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, denumit în continuare RABLA CLASIC, respectiv a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, denumit în continuare RABLA PLUS, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o scăderea gradului de interes din partea finanțatorilor și potențialilor beneficiari pentru Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi”.

Un alt argument al Executivului pentru adoptarea actului normativ se referă la importanța obiectivului de a crea pârghiile necesare pentru asigurarea respectării obligațiilor care revin statului român pe linia reducerii impactului traficului rutier asupra calității aerului.

Ordonanța de urgență prevede că „pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic (cu motor cu ardere internă), prețul de achiziție nu poate depăși suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid prețul de achiziție nu poate depăși suma de 100.000 lei, la care se adaugă TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid și pur electric, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz”.

De asemenea, în OUG prevede că beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: „ 1. achizitionează un autoturism nou, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la lit.a); 2. nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat; 3. nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare; 4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minium 18 ani și capacitate deplină de exercițiu”.

Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcție de tipul de 4 autoturism nou care se achiziționează în cadrul Programului. Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată.

În ordonanța de urgență care urmează să fie adoptată de Guvern, prin sintagma „autoturism nou” – „se înțelege autovehiculul – bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, cu sistem de propulsie termic (cu motor cu ardere internă) și hibrid, definite conform prevederilor art.2, alineatul (1), lit.f) și h) din Anexa la Ordinul ministrului mediului nr.661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 – 2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv electric hibrid și pur electric, definit conform prevederilor art.2 alineatul (1), lit. g) și h) din Anexa la Ordinul ministrului mediului nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz și îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 6, achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor”.

Pe agenda Executivului a ședinței de marți apar mai multe proiecte de hotărâre, printre care proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei care cuprinde categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora.

De asemenea, Executivul va dezbate și posibil adopta un proiect de hotărâre care prevede aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene.

Pe ordinea de zi a reuniunii de marți a Guvernului apar și două memorandumuri:

„1. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Regatul Hașemit al Iordaniei

2. Memorandum cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului pe anul 2019”.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/03/guvernul-modifica-maine-ordonanta-pentru-aprobarea-programului-de-cumparare-a-autoturismelor-noi-53833.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/03/guvernul-modifica-maine-ordonanta-pentru-aprobarea-programului-de-cumparare-a-autoturismelor-noi-53833-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv