Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii care vizează ratificarea Acordului dintre Guvernul României și ONU privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate, informează Președinția.

Președintele Klaus Iohannis a semnat și decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

În expunerea de motive a proiectului de lege promulgat de Iohannis, se arată că în cadrul unor discuții din 8 octombrie 2015, prilejuite de vizita de la București a lui Catherine Marchi -Uhel, actualul Mediator pentru Comitetul de Sancțiuni ISIL și Al-Qaida, aceasta a reprezent interes pentru încheierea unui astfel de angajament cu Guvernul României.

Ulterior, din constultările inter-instituționale a rezultat consensul cu privire la interesul și oportunitatea încheierii unui document cu valoare constrângătoare, guvernat de dreptul internațional, între Guvernul României și ONU, care să ofere garanțiile necesare pentru protecția eventualelor informații clasificate puse la dispoziția Biroului Mediator.

Un alt decret de Klaus Iohannis este cel care vizează promulgarea proiectul al Legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017.

are ca obiect de reglementare ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017. Tratatul încheiat în urmă cu un an va asigura mijloace eficiente în vederea combaterii infracționalității transnaționale, în special pentru aducerea la îndeplinire a mandatelor de arestare preventivă sau de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de autoritățile judiciare ale uneia din țări, împotriva unor persoane care se sustrag de la urmărirea penală, judecată sau executarea pedepsei pe teritoriul celeilalte țări.

Astfel, dispozițiile tratatului reglementează forma și conținutul cererii de extrădare, identifică situațiile de refuz al unei cereri de extrădare, precum și procedura în cazul unor cereri de extrădare formulate de mai multe state, stabilește procedura de predare a persoanei extrădate, care trebuie să se realizeze în termen de 45 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu maxim 15 zile în vederea preluării.

Totodată, tratatul prevede extrădarea simplificată, amânarea predării și predarea temporară, regula specialității și modalitatea de tranzit în situația preluării. Comunicarea între autoritățile judiciare române și cele argentiniene se va realiza prin intermediul autorităților centrale desemnate în acest scop, respectiv, Ministerul Justiției pentru România și Ministerul Relațiilor Externe și Cultelor pentru Republica Argentina.

Proiectul de lege a fost adoptat pe 15 octombrie de Senat, în calitate de cameră decizională.

De altfel, un alt decret semnat pentru promulgare de către șeful statului vizează legea pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017.
În ceea ce privește domeniul material de aplicare, pentru România, Acordul se va aplica legislației privind pensia de bătrânețe, de invaliditate și de urmaș, acordată în sistemul public de pensii, ajutorul de deces acordat în sistemul public de pensii, alocația de stat pentru copil, iar pentru Uruguay, legislației privind pensiile contributive de securitate socială, din regimurile de pensii care acoperă riscurile de bătrânețe, invaliditate și urmaș, atât din sistemul de solidaritate între generații, cât și din sistemul de economisire individuală obligatorie, regimul contributiv de prestații familiale.

În ceea ce privește domeniul personal de aplicare, Acordul va fi aplicat persoanelor care sunt sau au fost supuse legislației unuia sau ambelor state, membrilor lor de familie și persoanelor ale căror drepturi derivă de la acestea.

Șeful statului a semnat și decretul pentru promulgare a Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat în 2016.

Acordul contribuie în mod considerabil la îmbunătățirea relației de parteneriat cu Noua Zeelandă, bazată pe valori și principii comune, inclusiv pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale,
a statului de drept precum și a păcii și securității internaționale, potrivit proiectului. Documentul este un acord bilateral de tip mixt, „partea europeană” fiind alcătuită din statele membre împreună cu Uniunea Europeană.

“Cooperarea între cele două părți este structurată pe trei piloni:

a) cooperarea politică privind chestiunile de politică externă și de securitate de interes comun, inclusiv privind armele de distrugere în masă (ADM), arme de calibru mic, și armamentul ușor (SALW), combaterea terorismului, promovarea păcii și a securității internaționale și cooperarea în cadrul forurilor internaționale;

b) cooperarea privind domeniul economic și comercial, inclusiv facilitarea fluxurilor comerciale și de investiții, aspectele sectoriale economice și comerciale, cum ar fi agricultura, măsurile sanitare și fitosanitare, barierele tehnice în calea comerțului, achizițiile publice și proprietatea intelectuală;

c) cooperarea tehnică, inclusiv în domeniile cercetării și inovării, educației și culturii, migrației, combaterii terorismului, combaterii criminalității organizate și a criminalității informatice”, se arată în document.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 15 octombrie, în calitate de for de decizional.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/11/iohannis-a-semnat-decretul-care-ratifica-acordul-guvern-onu-pe-protectia-informatiilor-clasificate-51982.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/11/iohannis-a-semnat-decretul-care-ratifica-acordul-guvern-onu-pe-protectia-informatiilor-clasificate-51982-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv