Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care vizează măsuri pentru eficientizarea sistemului de publicitate mobiliară și pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Proiectul a întrunit 179 de voturi pentru și 92 de abțineri.

Legea a fost adoptată ca urmare a cererii de reexaminare a Președintelui României, proiectul aprobat de plenul Camerei Deputaților fiind identic cu forma reexaminată de Senat.

Camera Deputaților este for decizional în acest sens.

„Art. 3. – (1) Dreptul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor de tip „Autovehicul” nu se stinge ca urmare a actelor de dispoziție efectuate cu privire la aceste bunuri și va greva în continuare bunurile respective,
chiar dacă actele de dispoziție sunt realizate în cursul obișnuit al activității unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de același fel. (2) În cazul în care obiectul ipotecii îl reprezintă mai multe bunuri prevăzute la alin. (1) sau la o universalitate de bunuri de acest tip, înscrierea în Registru a ipotecii mobiliare se realizează prin identificarea distinctă a fiecărui bun, respectând rubricile prevăzute în formularul de aviz de ipotecă.
(3) În cazul vânzării bunurilor prevăzute la alin. (1), cel ce vinde asemenea bunuri trebuie să îi remită cumpărătorului și o copie certificată a avizului de înscriere a ipotecii la Registru, obținută de la un operator/agent autorizat, cuprinzând informații cu privire la bunurile înstrăinate. Neîndeplinirea acestei obligații îndreptățește cumpărătorul bunului ipotecat să solicite daune interese de la vânzător”, prevede legea.

De asemenea, înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condițiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege, se efectuează în Registru, care constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri. Ipotecile mobiliare, gajul, precum și orice alte operațiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, precum și privilegiile, în condițiile legii, în vederea efectuării publicității, se înscriu în Registru prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de înscriere.

Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară este Ministerul Justiției.

Proiectul de lege vizează, în principal, eficientizarea sistemului de publicitate mobiliară, prin măsuri precum armonizarea cu dispozițiile noului Cod civil, a noului Cod de procedură civilă și a noului Cod de procedură penală, reglementarea formării profesionale a personalului specializat care deservește activitatea de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, extinderea sferei persoanelor care pot solicita înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere, reglementarea răspunderii contravenționale a operatorilor și agenților împuterniciți ai acestora, precum și modificarea sistemului actual de asigurare profesională, astfel încât să acopere activitatea de operare în arhivă, potrivit raportului Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 22 iunie, președintele Klaus Iohannis a solicitat Parlamentului să reexamineze proiectului legislativ.

„Față de scopul legii – instituirea unui regim juridic pentru un sistem național de interes public – precum și de finalitatea concretă urmărită prin înregistrarea garanției în Registru Național de Publicitate Mobiliară – evidența priorității în caz de executare silită – apreciem că norma se impune a fi reanalizată de Parlament, în opinia noastră criteriul teritorialității nefiind în măsură să asigure eficiența înscrierii cu prioritate a garanțiilor mobiliare”, scrie șeful statului în cererea de reexaminare.

Una dintre modificările aduse legii se referă la revocarea autorizației de funcționare, care se va face prin ordinul Ministrului Justiției.

„Ordinul ministrului Justiției de revocare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina web a Registrului și produce efecte începând cu această dată. Ordinul ministrului Justiției de suspendare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina web a Registrului și produce efecte începând cu această dată”, prevede proiectul.

În forma trimisă spre promulgare, revocarea autorizației de funcționare se făcea din ordinul Autorității de Supraveghere.

De asemenea, potrivit proiectului de lege adoptat de Senat pe 31 octombrie, „agenții împuterniciți după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească condițiile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora”. În legea trimisă spre promulgare președintelui României pe 5 iunie, „agenții împuterniciți după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească criteriile aprobate prin instrucțiunile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora”.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/11/camera-deputatilor-vanzarea-autovehiculor-insotita-de-o-copie-a-avizului-de-inscriere-a-ipotecii-51983.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/11/camera-deputatilor-vanzarea-autovehiculor-insotita-de-o-copie-a-avizului-de-inscriere-a-ipotecii-51983-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv