Guvernul discută, în ședința de joi, un proiect de act normativ care introduce în legea adopției stimulente financiare care încep de la 600 de lei pe lună pentru adoptator sau familia adoptatoare, precum și o sumă anuală suplimentară de 1.500 de lei, potrivit ordinii de zi remisă MEDIAFAX.

Pe ordinea de zi de joi a Guvernului figurează un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției.

„Reglementarea de noi stimulente financiare care să susțină decizia unei familii de a adopta, cu scopul identificării cât mai rapide a unei familii adoptive pentru copiii aflați în sistemul de protecție. Stimulentele financiare cresc progresiv și vizează susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, cu handicap ori care fac parte dintr-un grup de frați”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Astfel, actul normativ prevede că „adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR (600 lei), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, se afla în una din următoarele situații: a) avea vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani; b) era încadrat în grad de handicap ușor sau mediu; c) făcea parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună”,

Cuantumul indemnizației se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilul se afla în una din următoarele situații: a) avea împlinită vârsta de 7 ani; b) era încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA; c) face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.

De asemenea, proiectul de lege prevede că adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază, pentru fiecare copil adoptat, de o sumă fixă în cuantum de 1500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură și a căror nevoie a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social. Această sumă se acordă pe durata etapei de monitorizare postadopție.

„Acordarea unei sume de 200 lei/zi/persoană destinată acoperirii cheltuielilor de cazare și transport realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/adoptatorilor”, este o altă prevedere din proiectul aflat pe ordinea de zi a Guvernului.

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda de joi a ședinței Guvernului, potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX, sunt:

“- PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15”.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Realizare infrastructură-zonă operațională-în cazarma 1833 Câmpia Turzii”.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a unui imobil situat în municipiul București, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor spații dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfășurării activităților de susținere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018, și a normativelor de cheltuieli pentru activitățile de protocol și cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităților de susținere a candidaturii României.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 7 iunie 2018 și la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Conceptului Președinției române a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și a Calendarului reuniunilor și evenimentelor tematice propuse de România pe durata mandatului Președinției SUERD.

– MEMORANDUM cu tema: Pregătirea celei de-a opta runde de evaluări reciproce în România ce are ca temă “Implementarea și operaționalizarea politicilor europene în materie de prevenire și combatere a criminalității de mediu”.

– MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor și semnarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul protecției civile, al asistenței și intervenției în situații de urgență.

– MEMORANDUM cu tema: Încredințarea unui serviciu de interes economic general (SIEG) către Școala Superioară de Aviație Civilă, instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și acordarea compensației pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, asociată acestui SIEG.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/09/guvernul-discuta-o-posibila-indemnizatie-pentru-familiile-care-adopta-copii-51219.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/09/guvernul-discuta-o-posibila-indemnizatie-pentru-familiile-care-adopta-copii-51219-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv