CNAS a anunțat că Executivul a aprobat contractul-cadru care reglementează serviciile medicale pentru anul 2018, urmând ca în perioada următoare să fie publicate și normele de aplicare, prin care medicii de familie vor putea recomanda și analize pentru depistarea HPV.

Potrivit noului contract-cadru, va exista o serie de prevederi care vizează creșterea accesului persoanelor asigurate la medicamente și servicii medicale, debirocratizarea și transparentizarea activității furnizorilor de servicii medicale, dar și disciplina contractuală a acestora.

“Actul normativ prevede că începând cu data de 1 iulie 2018 asigurații vor putea obține medicamentele cu și fără contribuție personală de la oricare farmacie din țară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate ca și medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat”, reiese dintr-un comunicat transmis de CNAS.

De asemenea, investigațiile paraclinice recomandate de medicii aflați în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate, de la 1 iulie, la oricare furnizor de profil din țară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relații contractuale.

“În pachetul de servicii medicale de bază pentru asigurați, se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverinței pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în șomaj și eliberarea fișei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap. De asemenea, se clarifică modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil”, se mai arată în comunicatul CNAS.

Potrivit sursei citate, în ambulatoriul de specialitate se introduc serviciile medicale în scop diagnostic, acestea fiind servicii de spitalizare de zi, care se pot acorda în ambulatoriu, dar numai de furnizorii care îndeplinesc condiții suplimentare de eligibilitate.

“Tot în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, medicii care au obținut competență/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, certificați de Ministerul Sănătății, și care lucrează exclusiv în această activitate, vor putea încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de astfel de îngrijiri în ambulatoriu. Se pot acorda până la patru consultații/trimestru/asigurat pentru îngrijiri paliative”, mai transmite CNAS.

Pacienții cu diagnostic oncologic confirmat, aflați în Programul național de oncologie, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă, explică CNAS.

Noul contract-cadru a reglementat și sancțiunile pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, introducând și sancțiuni noi.

“Spitalul care nu eliberează prescripția medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancționat cu reținerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligației. O sancțiune similară se aplică și în cazul furnizorilor din asistența medicală ambulatorie pentru specialități clinice, inclusiv celor de medicină fizică și de reabilitare. Totodată s-a modificat și modul de recuperare a sumelor imputate furnizorilor de servicii medicale, în sensul că aceasta se va face prin plată directă sau prin executare silită”, se mai arată în noul contract-cadru.

Contractul-cadru va intra în vigoare pe 1 aprilie, după publicarea în Monitorul Oficial.

În perioada următoare, vor fi elaborate și normele de aplicare ale contractului cadru, astfel, medicii de familie vor putea recomanda servicii noi, precum analize care pot depista infecțiile cu virușii hepatitelor B și C.

“Medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecției cu virușii hepatitelor cronice B și C pentru toate categoriile de asigurați (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide și contacții cazurilor diagnosticate). (…)Medicii vor putea face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronșic și bolii cronice respiratorii obstructive, măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate sau completare și eliberare a fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap”, reiese din proiectul proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/03/cnas-guvernul-a-aprobat-contractul-cadru-care-reglementeaza-serviciile-medicale-47556.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/03/cnas-guvernul-a-aprobat-contractul-cadru-care-reglementeaza-serviciile-medicale-47556-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv