Noul contract-cadru vizează creșterea accesului persoanelor asigurate la medicamente și servicii medicale, debirocratizarea și transparentizarea activității furnizorilor de servicii medicale, dar și disciplina contractuală a acestora, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Astfel, proiectul prevede că începând cu data de 1 iulie 2018 asigurații vor putea obține medicamentele cu și fără contribuție personală de la oricare farmacie din țară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate ca și medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, potrivit CNAS.

“Similar, și investigațiile paraclinice recomandate de medicii aflați în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie a.c. la oricare furnizor de profil din țară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relații contractuale”, se arată într-un comunicat de presă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), remis marți seara MEDIAFAX.

În pachetul de servicii medicale de bază pentru asigurați se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi măsurarea continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (Holter-TA), eliberarea adeverinței pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în șomaj și eliberarea fișei sintetice pentru copilul încadrat în grad de handicap.

Totodată, în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, medicii care au obținut competență/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, certificați de Ministerul Sănătății, vor putea acorda până la patru consultații/trimestru/asigurat pentru acest tip de îngrijiri. Totodată, se vor putea acorda servicii de îngrijire paliativă la domiciliu asigurate de echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog și kinetoterapeut.

Pentru accesul asiguraților la servicii medicale în cadrul cabinetului medical din asistența medicală primară și la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitățile clinice s-a precizat că programul de activitate de 35 de ore pe săptămână se asigură în minim 5 zile pe săptămână.

Pacienții cu diagnostic oncologic confirmat, aflați în Programul național de oncologie, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă.

Asigurații vor putea transmite casei de asigurări de sănătate și prin poștă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

“Pentru debirocratizarea activității furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în proiectul noului Contract-cadru unele obligații contractuale sunt eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare este simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate în prezent și trecerea la transmiterea documentelor numai în format electronic. Totodată, se prevede obligația existenței semnăturii electronice pentru toți medicii care furnizează servicii în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate”, potrivit sursei citate.

Medicii prescriptori vor avea obligația generală să respecte protocoale terapeutice de prescriere a medicamentelor, respectiv rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), pentru medicamente care nu au protocoale terapeutice.

Începând cu 1 iulie 2018, medicii prescriptori vor trebui să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripției Electronice (SIPE), precum și informațiile puse la dispoziție pe pagina web a CNAS referitoare la faptul că medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, după caz, că este un produs biologic.

Spitalul care nu eliberează prescripția medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancționat cu reținerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligației. O sancțiune similară se aplică și în cazul furnizorilor din asistența medicală ambulatorie pentru specialități clinice, inclusiv celor de medicină fizică și de reabilitare.

Pentru medicii de familie nou-veniți într-o localitate, va fi dublată perioada de susținere din partea casei de asigurări de sănătate, până la constituirea listei minime de pacienți, respectiv de la 6 la 12 luni.

Pentru furnizorii de medicamente, s-a precizat că farmacistul își va putea desfășura activitatea la cel mult trei farmacii aflate în relație contractuală cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, dintre care la o farmacie va putea asigura doar continuitatea pe timpul nopții și în zilele libere legale.

Furnizorii de îngrijiri medicale și/sau paliative la domiciliu vor avea obligația de a transmite zilnic caselor de asigurări de sănătate contravaloarea serviciilor de îngrijiri efectuate în relație contractuală cu acestea.

Totodată, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor avea obligația de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii și tipuri de dispozitive.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/01/cnas-noul-contract-cadru-vizeaza-cresterea-accesului-asiguratilor-la-medicamente-si-servicii-ce-noutati-cuprinde-pachetul-de-baza-46294.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/01/cnas-noul-contract-cadru-vizeaza-cresterea-accesului-asiguratilor-la-medicamente-si-servicii-ce-noutati-cuprinde-pachetul-de-baza-46294-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv