Vânzarea este directă, la prețul stabilit, și nu prin licitație, așa cum procedează de obicei ANAF. Autoturismele sunt vândute de Administrația Județeană a Finanțelor Publice din mai multe județe din țară.

Toate detaliile le puteţi găsi pe site-ul ANAF!

De exemplu, un Opel Astra, fabricat în 1995, cu motor de 1.389 cmc, benzină, are ca preţ pornire suma de 690 de lei.

Ghidul participantului la licitatiile organizate de ANAF:

1.  Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
      a) oferta de cumpărare;
      b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară,
      c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
      d) pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
      e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
      f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
      g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
      h) dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea.

2. Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia licitaţie.

3. Licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior celui prevăzut la alin. (8), iar în caz contrar va începe de la acest din urmă preţ.

4. Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preţ, dar nu mai puţin decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitaţie, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.

5. Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie, organul fiscal va restitui taxa de participare participanţilor care au depus oferte de cumpărare şi care nu au fost declaraţi adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se reţine în contul preţului. Taxa de participare nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul.

Tag-uri:
ANAF, masini, ieftine, la vânzare

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/01/button-share-1068.pnghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/01/button-share-1068-300x37.pngrootstireaActualitate/EsentialSocial
Vânzarea este directă, la prețul stabilit, și nu prin licitație, așa cum procedează de obicei ANAF. Autoturismele sunt vândute de Administrația Județeană a Finanțelor Publice din mai multe județe din țară. Toate detaliile le puteţi găsi pe site-ul ANAF! De exemplu, un Opel Astra, fabricat în 1995, cu motor de 1.389...

Preluat de la EVZ