Obiectivul Uniunii Europene este acela de a fi lider în înaltă tehnologie. Pentru ca acest obiectiv să fie atins este nevoie, însă, de restabilirea bugetelor pentru cercetare și de stabilirea unei contribuții de 3% din PIB din partea statelor membre. Investițiile private în cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii s-au diminuat cu 350 miliarde EUR pe an la debutul crizei economice. Regândirea stategiei pentru finanțarea acestui sector va restabili creșterea economică, competitivitatea și va genera locuri de muncă de înaltă calitate.

Cheltuielile publice pentru cercetare și dezvoltare ar trebui să se concentreze pe investiții inteligente și orientate spre domeniile de creștere și să antreneze investiții private. Este foarte important să implicăm întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și industria în programele de cercetare ale UE”, spun reprezentanții Grupului PPE din Parlamentul European.

În opinia lor, prin cooperarea fructuoasă dintre sectoarele public și privat, “Europa poate deveni un centru global care să atragă cele mai sclipitoare minți ale lumii în cadrul unor clustere de succes legând firme și universități regionale”.

Programul Orizont 2020 joacă un rol-cheie pentru succesul în acest domeniu, datorită Fondul pentru cercetare și inovare în valoare de 70,2 miliarde EUR, cel mai mare din lume. Programul acoperă întregul ciclu al inovării – de la cercetarea de bază până la lansarea pe piață a produselor și serviciilor – oferind acces mai facil la finanțarea de risc și sprijin permanent IMM-urilor.

“Utilizarea și dezvoltarea tehnologiilor de vârf, precum nanotehnologia și biotehnologia, vor face sectoarele industriale europene mai competitive și vor contribui la îmbunătățirea vieții cotidiene a oamenilor în contextul trecerii la o economie bazată pe cunoaștere și cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, spun liderii Grupului PPE.

Orizont 2020 are trei obiective principale:

„Excelenţă ştiinţifică” în Europa: Primul obiectiv este de a consolida poziţia UE ca lider mondial în domeniul ştiinţific. Acesta a fost promovat de către Grupul PPE ca instrumentul principal pentru promovarea excelenţei în cercetarea ascendentă la nivel european.

„Poziţie de lider în sectorul industrial”: Europa trebuie să devină un loc mai atractiv pentru investiții în cercetare şi inovare, inclusiv pentru investiţii importante în tehnologii-cheie industriale precum tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC), nanotehnologii, biotehnologie şi spaţiu. Orizont 2020 va facilita accesul la finanţarea de risc şi va oferi sprijin la nivelul UE pentru inovare în IMM-uri cu un nivel ridicat al potenţialului de creştere economică.

„Provocări societale”: Abordarea aspectelor importante care afectează vieţile cetăţenilor europeni, cu accent pe şase domenii-cheie: „Sănătate, schimbări demografice şi bunăstare”; „Securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea marină şi maritimă şi bioeconomia; „Surse de energie sigure, ecologice şi eficiente”; „Mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate”; „Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi materiile prime”; „Societăţi favorabile incluziunii, inovatoare şi sigure”.

Material publicat cu sprijinul Grupului PPE. PPE este cel mai mare grup din Parlamentul European, ce reunește forțe politice pro-europene de centru și de centru-dreapta, care doresc să consolideze obiectivul unei Europe mai competitive, mai democratice, mai transparente și al unei economii sociale de piață.  

rootstireaActualitate/EsentialEducaţie
Obiectivul Uniunii Europene este acela de a fi lider în înaltă tehnologie. Pentru ca acest obiectiv să fie atins este nevoie, însă, de restabilirea bugetelor pentru cercetare și de stabilirea unei contribuții de 3% din PIB din partea statelor membre. Investițiile private în cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii...

Preluat de la EVZ