Candidaţii la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat susţin vineri proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Această probă va continua şi luni, când este programată şi proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B).

Evaluarea competenţelor digitale (proba D) se va derula în zilele de 29 şi 30 august, urmând ca evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) să se desfăşoare în zilele de 30 şi 31 august.

MEN a stabilit că rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu, relatează Agerpres. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise şi să obţină nota 5 la fiecare dintre acestea şi cel puţin media 6 la probele scrise.

Rezultatele vor fi afişate pe 1 septembrie până la ora 16,00 iar contestaţiile se pot depune în aceeaşi zi între orele 16,00 şi 20,00. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 6 septembrie.

În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate “nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii”.

rootstireaActualitate/EsentialSocial
Candidaţii la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat susţin vineri proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Această probă va continua şi luni, când este programată şi proba de evaluare a competenţelor lingvistice de...

Preluat de la EVZ