Karoulia se împarte în Karoulia Interioară și cea Exterioară. Accesul din cea Exterioară în cea Interioară se face cu lanțuri de susținere. La începuturile secolului al XX-lea trăiau aici 30 de nevoitori, în timp ce azi numărul lor oscilează între 10 și 20.

Cele mai multe dintre chiliile de la Karoulia sunt sihăstrii pe care înșiși asceții și le-au construit din materiale de ocazie, reciclând deșeurile de la alți monahi. Partea văzută a unei asemenea construcții de cele mai multe ori camuflează adevăratele dimensiuni ale locului de nevoință, care se întinde în adâncul unei peșteri sau de-a lungul cavităților naturale ale stâncii. Organizarea spațiului în interiorul acestor sihăstrii dovedește o utilizare extrem de rațională a spațiului.

Una dintre chiliile tipice ale regiunii este cea a Sfinților Arhangheli din Karoulia Interioară. În deceniul ’50, chilia era cunoscută ca ”Sihăstria paznicului”, de la nevoitorul Gavriil, ”cel cu părul cârlionțat”, care mai înainte fusese paznic. În anii din urmă a trăit aici un nevoitor rus. Chilia nu prezintă nici până azi schimbări radicale, lucru care e valabil pentru cele mai multe dintre locurile de nevoință ale zonei, care păstrează acest caracter ascetic. Chilia Sfinților Arhangheli este alcătuită dintr-un paraclis, din cinci mici chilii și un depozit.

Principala îndeltnicire a asceților e rugăciunea, nevoile trupești fiind reduse la extrem de puțin din strictul necesar. Beau apă de ploaie și mănâncă atât cât să rămână în viață. Hrana și-o obțin oferind la schimb coșuri împletite manual și icoane.

Numele de Karoulia vine de la roțile scripeților cu ajutorul cărora erau urcate, pe vremuri, cele trebuincioase până la chiliile cele mai izolate în stâncile muntelui. Accesul este în continuare complicat și riscant, dar există un sistem de scări și lanțuri care îi ajută pe pelerinii cei mai temerari să primească binecuvântarea sihaștrilor.

rootstireaActualitate/EsentialEVZ Special
Karoulia se împarte în Karoulia Interioară și cea Exterioară. Accesul din cea Exterioară în cea Interioară se face cu lanțuri de susținere. La începuturile secolului al XX-lea trăiau aici 30 de nevoitori, în timp ce azi numărul lor oscilează între 10 și 20.Cele mai multe dintre chiliile de la...

Preluat de la EVZ