Parlamentul trebuie să transpună, până la 22 mai, Directiva 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă în materie penală, potrivit căruia un stat membru UE poate comanda anchete în România.

Un ordin european de anchetă urmează să fie emis de către un stat membru UE pentru strângerea de probe pe teritoriul altui stat membru UE. Căile de atac disponibile împotriva unui ordin european de anchetă trebuie să fie cel puțin echivalente celor disponibile într-o cauză internă împotriva măsurii de investigare respective.

Principalele prevederi

Ordinul european de anchetă reprezintă o decizie judiciară emisă sau validată de o autoritate judiciară a unui stat membru (denumit în continuare „statul emitent”) pentru a pune în aplicare una sau mai multe măsuri de investigare specifice într-un alt stat membru (denumit în continuare „statul executant”) în vederea obținerii de probe în conformitate cu prezenta directivă.

Cine poate emite ordinul european de anchetă? Un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror competent pentru cauza vizată; sau orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care acționează, în cazul respectiv, în calitate de autoritate de anchetă în cadrul procedurilor penale, care are competența să dispună strângerea de probe în conformitate cu dreptul intern

Autoritățile statului emitent nu au niciun fel de competențe specifice autorităților de aplicare a legii pe teritoriul statutului executant, cu excepția cazului în care executarea unor astfel de competențe pe teritoriul statului executant este conformă cu dreptul statului executant în măsura convenită între autoritatea emitentă și autoritatea executantă.

România plăteşte ancheta

Statul executant suportă toate costurile efectuate pe teritoriul statului executant care sunt legate de executarea unui ordin european de anchetă. În cazul în care autoritatea executantă consideră că costurile executării ordinului european de anchetă pot deveni excepțional de ridicate, se poate consulta cu autoritatea emitentă referitor la posibilitatea și modalitatea de împărțire a costurilor sau de modificare a ordinului european de anchetă.

Audieri prin videoconferinţă, teleconferinţă

Atunci când o persoană se află pe teritoriul statului executant și trebuie audiată ca martor sau expert de către autoritățile competente ale statului emitent, autoritatea emitentă poate să emită un ordin european de anchetă pentru a audia martorul sau expertul prin videoconferință şi teleconferinţă

Conturi bancare

Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru a obține probe privind conturile, de orice natură, deținute în orice bancă sau orice instituție financiară nebancară, de către o persoană care face obiectul unor proceduri penale, dar şi de către orice altă persoană cu privire la care aceste informații sunt considerate necesare de către autoritățile competente pe parcursul desfășurării procedurilor penale

Investigații sub acoperire şi interceptarea telecomunicaţiilor

Un ordin european de anchetă poate fi emis cu scopul de a solicita statului executant să acorde asistență statului emitent la realizarea unor cercetări penale de către agenți cu identitate falsă sau sub acoperire (denumite în continuare “investigații sub acoperire”). De asemenea, un ordin european de anchetă poate fi emis în vederea interceptării telecomunicațiilor în statul membru din partea căruia este necesar să se primească asistență tehnică.

Când poate fi refuzat ordinul european

– dacă există o imunitate sau un privilegiu în temeiul dreptului statului executant care face imposibilă executarea ordinului european de anchetă sau există norme privind determinarea sau limitarea răspunderii penale legate de libertatea presei și de libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă

– dacă ar aduce atingere intereselor fundamentale în materie de siguranță națională, ar pune în pericol sursa informației sau ar implica utilizarea de informații clasificate cu privire la activități specifice ale serviciilor de informații

Faptele pentru care nu poate fi refuzată ancheta:

– Dacă fapta respectivă este sancționabilă în statul emitent cu o pedeapsă cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin trei ani

– Participarea la un grup infracțional organizat

-Terorismul

– Traficul de ființe umane

– Exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă

– Traficul ilicit de: stupefiante și substanțe psihotrope, arme, muniții și materiale explozive, organe și țesuturi umane, substanțe hormonale și alți factori de creștere

– Corupția

– Frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995

– Spălarea produselor infracțiunii

– Falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro

– Criminalitatea informatică

– Infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție, materiale nucleare sau radioactive

– Facilitarea intrării și a șederii neautorizate

– Omorul, vătămarea corporală gravă

– Răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici

– Rasismul și xenofobia

– Jaful organizat sau armat

– Traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă

– Înșelăciunea

– Racketul și extorcarea de fonduri

– Contrafacerea și pirateria produselor

– Falsificarea de documente administrative și uzul de fals

– Falsificarea de mijloace de plată

– Traficul de autovehicule furate

– Violul

– Incendierea cu intenție

– Infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale

– Sechestrarea ilegală de nave sau aeronave

– Sabotajul

rootstireaActualitate/EsentialPolitica
Parlamentul trebuie să transpună, până la 22 mai, Directiva 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă în materie penală, potrivit căruia un stat membru UE poate comanda anchete în România.Un ordin european de anchetă urmează să fie emis de către un stat membru UE pentru strângerea de probe pe teritoriul...

Preluat de la EVZ