În prezent, calitatea aerului în Municipiul Bucureşţi şi Ilfov este monitorizată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşţi prin intermediul unei reţele compus din 8 staţii fixe, potrivit unui răspuns al Municipalităţii. Cele opt puncte sunt:
– Lacul Morii – în incinta Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6;
– Titan – în proximitatea ştrândului CARĂ, sector 3
– Mihai Bravu – în proximitatea clădirii SPECTRUM BUSINESS CENTER, sos. Mihai Bravu nr. 62A, sector 2
– B4 Berceni – în incinta Spitalului Alexandru Obregia, sector 4
– B5 Drumul Taberei – în incinta staţiei de pompare a apei APĂ NOVA din Parc Drumul Taberei, sector 6
– B6 Cercul Militar – vis-a-vis de Cercul Militar National, sector 1
– B7 Măgurele
– B8 Baloteşti.

Şi Primăria are un laborator

Primăria Municipiului Bucureşti deţine un autolaborator pentru analiză călităţii aerului ambiental achiziţionat în anul 2011, de la producătorul francez ENVIRONNEMENT S.A., avand o valoare a achiziţiei de 1.055.870 lei, fară TVA.

Analizoarele pentru determinarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici sunt de tipul:

– analizor de particule suspendate în aer MP101 M pe principiul absorbţiei de radiaţiei beta cu modul CPM, pentru măsurarea optică conţinută  particulelor PM10, PM 2,5 şi PM1;

– analizor pentru măsurarea concentraţiei oxizilor de azot model AC32 M pe principiul chemiluminiscenţei cu modul CNH3 pentru amoniac;

– analizor pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de sulf model AF22M pe principiul fluorescenţei UV cu convertor de hidrogen sulfurat integrat CH2S;

– analizor pentru măsurarea concentraţiei de ozon model O342M pe principiul absorbţiei în UV;

– analizor pentru măsurarea concentraţiei de monoxid de carbon şi dioxid de carbon model CO12M pe principiul absorbţiei în IR;

– analizor pentru măsurarea concentraţiei de compuşi organici volatili ( benzen, toluen, etilbenzen,o,m,p xilen) model VOC71M tip gazcromatograf cu detector PID.

Menţionăm că date de calitate a aerului obţinute cu autolaboratorul Primăriei Municipiului Bucureşti în perioada 2014 – 2016 sunt postate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşţi, www.pmb.ro, la secţiunea Servicii/Mediu /Date de calitate a aerului obţinute prin măsurători îndicative cu autolaboratorul PMB.

În conformitate cu H.G. nr. 1000/2012,  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigura funcţionarea laboratorului naţional de referinţă pentru radioactivitate. Evaluarea nivelului fondului natural de radiaţii pentru Municipiului Bucureşti se face prin staţia de monitorizare a Agenţia de Protecţia Mediului Bucureşti (APMB).

Activitatea de monitorizare a calităţii aerului în Capitală se asigura prin intermediul staţiilor fixe din Municipiul Bucureşti integrate în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, aflate în administrarea autorităţii de protecţia mediului respectiv APMB. Datele privind nivelul de poluare a aerului sunt puse la dispoziţia publicului pe site-urile Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului www.calitateaer.ro şi www.anpm.ro.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competenţă privind securitatea nucleară şi protecţia la radiaţii este Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN – www.cncan.ro).

Laboratorul mobil al Primăriei Municipiului Bucureşti este destinat efectuării măsurătorilor îndicative pentru poluanţi atmosferici. Datele de calitatea aerului înregistrate în campaniile de monitorizare derulate cu ajutorul autolaboratorului PMB se găsesc pe site-ul http://www.pmb.ro/instituţii/primăria/direcţii/direcţia_mediu/date_de_calitate_aer.phpinstituţii/primăria/direcţii/direcţia_mediu/date_de_calitate_aer.php>
.

rootstireaActualitate/EsentialSocial
În prezent, calitatea aerului în Municipiul Bucureşţi şi Ilfov este monitorizată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşţi prin intermediul unei reţele compus din 8 staţii fixe, potrivit unui răspuns al Municipalităţii. Cele opt puncte sunt: - Lacul Morii - în incinta Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Aleea Lacul Morii...

Preluat de la EVZ