loading…

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare dosarul electronic de sănătate, precizând că “accesul la datele personale medicale ale pacienților este permis unei categorii definite mult prea exhaustiv“.

Avocatul Poporului susține că prevederile unor articole din legea privind reforma în sănătate sunt neconstituționale întrucât “permit restrângerea exercițiului dreptului la viață intimă, familială și privată prin acte normative de nivel inferior legii, ce nu întrunesc cerințele de previzibilitate, certitudine și transparență care caracterizează o lege adoptată de către Parlament, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare sau de către Guvern, ca legiuitor delegat”, potrivit Mediafax.

În esență, în excepția de neconstituționalitate formulată, Avocatul Poporului reține caracterul lacunar al normelor care reglementează dosarul electronic de sănătate, de vreme ce reguli substanțiale, esențiale în materia protecției vieții intime, familiale și private, precum și a protecției datelor cu caracter personal, nu sunt reglementate prin lege. În cazul de față, legea relativizează în mod nepermis reglementarea dosarului electronic de sănătate, lăsând la latitudinea Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate stabilirea unor elemente esențiale ale utilizării și completării acestuia, cum ar fi accesul la datele reținute (cazurile în care sunt permise accesul și utilizarea datelor, categoriile de persoane care au acces la date, extragerea și prelucrarea datelor și informațiilor din DES)“, transmite Avocatul Poporului.

Instituția reține că asociațiile de medici și pacienți au atras atenția cu privire la secțiunea “sumar pentru situații de urgență” care conține, pe lângă informațiile necesare doctorilor în situații de urgență, și bolile cronice ale pacientului, bolile hematologice relevante pentru urgențe medicale, boli transmisibile relevante pentru urgențe medicale, tratamentele curente, internări recente, susținându-se că acestea sunt accesibile oricărui medic din sistemul medical și privat autentificat în sistemul dosarului electronic de sănătate.

În contextul celor arătate, Avocatul Poporului observă că accesul la datele personale medicale ale pacienților este permis unei categorii definite mult prea exhaustiv. Astfel, cadrul normativ actual, configurat de două acte administrative normative, nu stabilește criterii obiective care să limiteze la strictul necesar numărul de persoane care au acces și pot utiliza ulterior datele păstrate, astfel încât pacienții, ale căror date au fost păstrate în dosarul electronic de sănătate al pacientului, nu pot beneficia de garanții suficiente care să le asigure protecția împotriva abuzurilor și a oricărui acces sau utilizări ilicite. Garanțiile legale privind utilizarea în concret a datelor reținute nu sunt suficiente și adecvate pentru a îndepărta teama că drepturile personale, de natură intimă, sunt violate, așa încât manifestarea acestora să aibă loc într-o manieră acceptabilă“, precizează instituția.

Avocatul Poporului consideră că legiuitorul ar trebui să aibă în vedere “modalitatea de utilizare a datelor personale având caracter medical; precizarea limitativă a categoriilor de persoane fizice și juridice care au acces la informațiile înscrise în dosarul electronic de sănătate; garanțiile adecvate pentru protecția acestor date față de orice accesare și utilizare ilicită; necesitatea consimțământului pacienților atât pentru constituirea dosarului electronic de sănătate, cât și pentru utilizarea acestuia (în acestă ultimă ipoteză urmează a se avea eventual în vedere și reprezentanții legali sau aparținătorii pacientului); posibilitatea pacienților de a refuza includerea în dosar a anumitor informații despre starea lor de sănătate ce îi pot prejudicia, precum și dreptul pacienților de a decide asupra retragerii unor informații din propriul dosar electronic, în aplicarea prevederilor care în prezent se regăsesc în art. 1 alin. (2) din Normele metodologice, care proclamă dreptul exclusiv de proprietate al pacientului față de informațiile din propriul dosar”.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/11/avocatul-poporului-a-sesizat-ccr-in-legatura-cu-dosarul-electronic-de-sanatate-32726.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/11/avocatul-poporului-a-sesizat-ccr-in-legatura-cu-dosarul-electronic-de-sanatate-32726-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
loading... ...

Preluat de la romania ntv