loading…

Orice formă de discriminare pe criterii etnice sau de limbă maternă, dizabilitate sau cerințe educaționale speciale, statut social sau performanțele școlare este interzisă în toate unitățile de învățământ, arată un proiect lansat în dezbatere publică de către Ministerul Educației, care reglementează condițiile în care pot fi create grupe sau școli pentru copiii dintr-o anumită categorie.

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică, până în 6 decembrie, un proiect de Ordin cadru privind “interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar”, precizând că “prevenirea și eliminarea acestor fenomene constituie o condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive”.

Potrivit proiectului Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ preuniversitar din România vor promova cu prioritate principiile școlii incluzive, adică acea școală prietenoasă care valorifică diversitatea socio-etno-culturală.

“O școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și fără excludere generate de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate sau cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale beneficarilor primari ai educației”, spune Ministerul Educației.

Documentul aduce noutăți în ceea ce privește cadrul legal pentru “prevenirea eficientă a segregării școlare”, extinzând sfera criteriilor în baza cărora segregarea școlară va fi interzisă. Astfel, pe lângă criteriul etnic, sunt incluse și criteriul dizabilității/al cerințelor educaționale speciale, criteriul statutului socio-economic al familiilor, criteriul mediului de rezidență și cel al performanțelor școlare ale beneficiarilor primari ai educației.

De asemenea, sunt prevăzute obligații legale pentru diferitele structuri din sistemul de educație și sancțiuni pentru neîndeplinirea acestor obligații.

Proiectul se referă și la viitoarei Comisii Naționale pentru Desegregare și Incluziune, precum și la “relațiile funcționale dintre comisie, minister, inspectorate școlare județene și comisiile școlare permanente pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității”.

Documentul cuprinde și definițiile segregării școlare pentru fiecare criteriu în parte și stabilește cadrul normativ care pemite unităților de învățământ preuniversitar “să asigure per ansamblu, în cadrul spațiilor (acolo unde unitatea de învățământ își desfășoară activitatea în mai multe clădiri) sau în cadrul grupelor/claselor de același nivel, reflectarea echitabilă a diversității etnice, sociale și culturale a comunității în care se află și oferă contexte incluzive de învățare pentru fiecare elevă sau elev din comunitate”.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/11/orice-forma-de-discriminare-interzisa-in-toate-scolile-32469.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/11/orice-forma-de-discriminare-interzisa-in-toate-scolile-32469-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
loading... ...

Preluat de la romania ntv