Potrivit Codului Fiscal, data de 30 septembrie este termenul final de plată pentru taxele locale pe clădiri, terenuri și mașini. Proprietarii care și-au plătit integral aceste taxe până la 30 iunie au beneficiat de reduceri, dar cei care vor întârzia după 30 septembrie vor plăti majorări.

Sancțiunea pentru întârzierea după termenul 30 septembrie a plății taxelor locale constă într-o majorare cu 1% pe lună a sumei datorate. „Codul Fiscal prevede un nivel de 1% al majorărilor de întârziere pe lună sau fracțiune de lună în cazul obligațiilor fiscale administrate de organele fiscale locale. Această valoare corespunde unui nivel anual de 12% pe an. Nu sunt penalități, sunt doar majorări de întârziere care se aplică începând din 1 octombrie”, a declarat pentru Mediafax consultantul fiscal Emilian Duca.

Desigur, persoanele care și-au plătit deja aceste taxe nu intră sub incidența termenului fiscal 30 septembrie și, mai mult decât atât, proprietarii care au efectuat plata înainte de 30 iunie au beneficiat de o reducere cu 10% acordată de autoritățile locale.

Referitor la impozitarea clădirilor, noul Cod Fiscal a adus modificări importante. Astfel, în prezent, impozitul nu se mai calculează în funcție de calitatea persoanei care deține imobilul (persoană fizică ori juridică), ca în anii trecuți, ci în funcție de destinația clădirii: rezidențială (ca locuință), nerezidențială (ca sediu de firmă, spațiu comercial, cabinet etc.) sau mixtă (și rezidențială, și nerezidențială).

Prin Hotărârea de Guvern nr. 159/2016, autoritățile au decis că proprietarii de imobile folosite cu dublu scop (destinație mixtă), acolo unde suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi delimitate, datorează un impozit similar celui aplicat locuințelor. Proprietarii trebuie, în acest caz, să nu își înregistreze pe firmă cheltuielile cu utilitățile, adică acele cheltuieli comune aferente imobilului: energie electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare.

Și referitor la impozitarea terenurilor, noul Cod Fiscal a adus modificări importante. În primul rând, proprietarii plătesc impozit și pe terenul pe care este amplasată clădirea (plată de care fuseseră scutiți în anii anteriori). În al doilea rând, impozitul pe teren se calculează în funcție de suprafața acestuia, rangul localității în care este amplasat, zona și categoria de folosință.

Potrivit legislației în vigoare, rangul localității este stabilit astfel: rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanță europeană; rangul I – municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european; rangul II – municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități; rangul III – orașe; rangul IV – sate reședință de comună; rangul V – sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.

Impozitul pe mașini este calculat în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu o sumă corespunzătoare din Codul Fiscal. Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 2.000 cmc inclusiv, suma fixă luată în calcul la stabilirea impozitului este de 18 lei/200 cmc. La autoturismele cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.600 cmc inclusiv, taxa este de 72 de lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.601 și 3.000 cmc inclusiv – 144 de lei/200 cmc, iar la cele cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc suma de luat în calcul la stabilirea impozitului este de 290 de lei/200 cmc.

Impozitele locale sunt datorate, pentru întregul an, de către persoana care avea în proprietate bunul la data de 31 decembrie 2015. Cei care cumpără pe parcursul anului 2016 locuințe, terenuri sau mijloace de transport vor plăti impozitele aferente abia din 2017.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/09/vineri-este-ultima-zi-pentru-plata-fara-penalitati-a-taxelor-locale-29300.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/09/vineri-este-ultima-zi-pentru-plata-fara-penalitati-a-taxelor-locale-29300-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv