Noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă au fost adoptate astăzi de Guvern, unul dintre exemple fiind al șomerilor care, dacă decid să își schimbe domiciliul la o distanță mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajați, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei.

”Noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă au fost adoptate miercuri de Guvern, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar și românii din diaspora. Noul pachet reprezintă concretizarea demersurilor, asumate la începutul mandatului, prin care fonduri europene și cele de la bugetul de stat sunt îmbinate și direcționate, în mod coerent, pentru susținerea măsurilor active de ocupare. Practic, aceste măsuri au fost regândite și includ mai multe categorii de beneficiari, astfel încât să aibă efecte reale în piață”, se arată într-un comunicat de presă al Executivului.

Potrivit sursei citate, pachetul de măsuri aduce modificări esențiale în legislația existentă pentru punerea în practică a măsurilor din Pachetul Anti-sărăcie, lansat de premierul Dacian Cioloș în luna februarie 2016, prevederile adoptate încurajând atât persoanele neocupate, cât și angajatorii prin diferite forme de stimulare a creării de noi locuri de muncă.

Astfel, prin modificările legislative, este inclusă în rândul beneficiarilor de măsuri active de ocupare categoria tinerilor care nu au loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de învățământ sau de formare profesională (Not in Employment, Education or Training – NEET). Această categorie, una dintre cele mai vulnerabile de pe piața muncii, nu a fost țintită până acum prin programele naționale. O altă categorie nou inclusă în pachet pentru a beneficia de măsuri active de ocupare este cea a șomerilor de lungă durată, de asemenea un grup vulnerabil puțin sprijinit până în prezent. Între măsurile concrete incluse în noul pachet se găsesc măsuri active destinate ocupării ce încurajează mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, de încadrare sau de instalare) sau decontarea navetei.

Concret, șomerii care decid să își schimbe domiciliul la o distanță mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajați, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei. Finanțarea acestor măsuri active se va face, pentru prima dată, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj. Persoanele care se vor muta împreună cu familia vor primi 15.500 de lei. Prima de instalare se acordă în două tranșe: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Potrivit ordonanței de urgență a Guvernului adoptată miercuri, șomerii înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

De asemenea, Guvernul a introdus și o subvenție a navetei șomerilor care se angajează. Cuantumul acestei primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul stabil sau reședința.

Totodată, Ordonanța de Urgență care completează și modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă majorează și cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor. Principalele propuneri de modificare și completare se referă la introducerea, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, a procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și încadrarea lor în diverse categorii (niveluri) de ocupabilitate pe piața muncii: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil.

Potrivit legislației actuale, informarea și consilierea profesională se realizează de centre specializate, organizate în cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, precum și de alte centre și furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditați, care încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă contracte, în condițiile legii. Din analiza datelor statistice prezentate în Raportul privind implementarea Programului național de ocupare a forței de muncă pe anul 2015, se constată că prin acordarea serviciilor de informare și consiliere profesională, în cursul anului trecut, au fost încadrate în muncă 61.479 de persoane.

Alte modificări se referă la acordarea de servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă, persoanelor cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate ”greu” și ”foarte greu” ca urmare a profilării, pe o perioadă de maxim 3 luni, cu acordul angajatorului, realizate de furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditați, în condițiile legii.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/09/somerii-care-se-angajeaza-in-alte-orase-vor-primi-o-prima-de-angajere-de-12-500-de-lei-29297.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2016/09/somerii-care-se-angajeaza-in-alte-orase-vor-primi-o-prima-de-angajere-de-12-500-de-lei-29297-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
...

Preluat de la romania ntv